Hopp til innhold

Logg for statlig uttak av villrein i Nordfjella

Loggen viser nøkkeltall for feltarbeidet i forbindelse med statlig uttak av villrein i Nordfjella sone 1. Dataene er logget fra oppstarten 7. november og oppdateres daglig av Statens naturoppsyn. Av tekniske årsaker vil opplysningene være tilgjengelige 3 timer etter at de er loggført.
Loggen oppdateres ikke i helger og helligdager.

Velg kolonner
DatoAntall dager 3Dager med feltaktivitet4Antall SNO-pers på basen5Antall pers på felling 6Antall pers på temm-ingAntall pers på inndrivingTOT antall dagsverkAntall felt kalv10Antall felt simle11Antall felt bukk12Sum antall felte Antall skudd brukt v fellingAntall skade-skutt15Antall rein funnet døde16Antall annet hjorte-vilt feltTotalt antall dyr tatt utAntall km med skuterVær og føre-forhold20Dager med heli-flyving21Antall timer fløyet heliDager med småfly23Antall timer fløyet småflyFormål med flyvingKommentar
Sum1188351664700115928567743713991921243114434954555219,7200
15.feb101200012000000000040000Storm i fjellet i dag!
16.feb1129001100000000089830000
17.feb11210001211151743560004397711800Utfrakt av dyr/ felling/rekognoseringFølgende dyr er felt fra helikopter i dag: 4 dyr, 5 dyr, 2 dyr, 3 dyr, 4 dyr, 7 dyr.
18.feb112100012914153844011049623315,500Utfrakt av mannskap/dyr/ felling/rekognosering/ Følgende dyr er felt fra helikopter i dag: 6 dyr, 9 dyr. Det har gått et snøskred i Bøagjeli. Det ble talt opp 11 døde dyr. Det kan ligg flere i skredet. Farlig å gå inn i området pr nå pga overhengende skredfare.
19.feb11210001232201062820006258411600Utfrakt av mannskap/ dyr/felling/ rekognoseringFølgende dyr er felt fra helikopter i dag: 11 dyr, 12 dyr, 5 dyr 6 dyr, 2 dyr, 1 dyr
20.feb112100012831216085000601273117,500Rekognogsering, utfrakt felling. Følgende dyr er felt fra helikopter. 13 dyr + 2 dyr vest av Blåskavlen.
21.feb1148001200000000022730000Lite sikt i fjellet.
22.feb11210001216441979109000791015117,200Rekognosering, utfrakt og felling. Det ble felt i alt 27 dyr fra helikopter fordelt på 4 ulike grupper.
23.feb11570012021340003254211,800RekognoseringSett over Lærdal/Årdal villreinområde.
24.feb1121000122323125889000581518115,400Rekognosering, utfrakt og felling. Det ble felt i alt 26 dyr fra helikopter fordelt på 3 ulike grupper med dyr. Mattilsynet med i helikopter på tilsyn.
1 Fellingsleder fører logg daglig løpende
3 Sett 1 for hver dag løpende, uavhengig av aktivitet. Dager som er planlagt uten uttak settes blanke (jul, påske)
4 Sett 1 alle dager med feltvirksomhet
5 Antall som ikke er i felt denne dagen. Arbeid på feltstasjonen eller mottaket er ikke feltarb
6 Dagsverk ute på felling
10 Opp til ett års alder
11 Over ett år
12 Over ett år
15 Påskutt, truffet og ikke felt samme dag
16 Disse skal særlig merkes i felt og følges opp mhp dødsårsak
20 1-Gode 2-Brukbare 3-Krevende 4-Umulige
21 Sett 1 for hver dag med helikopter-flyving
23 Sett 1 for hver dag med bruk av småfly


Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Som et ledd i kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke, skal villreinstammen på Nordfjella fjernes. Under fasen med statlig felling fører Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden. Tilsynsrapportene publiseres fortløpende på Mattilsynets nettsider.