Hopp til innhold

Jakt og prøvetaking

Oppdagelsen av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging av sykdommen. Som ledd i kartleggingen bes jegere i utpekte kommuner og villreinområder om å samle inn hjerneprøver og svelglymfeknuter fra dyr felt under ordinær jakt. Slaktet og slakteavfallet fra dyret må sikres i påvente av prøvesvar. Hvis dyret er testet positivt for CWD skal alle rester av dyret håndteres i samsvar med enkeltvedtak gitt av det lokale Mattilsynet.

Prøvetakingsutstyr

Alle jegere i kartleggingsområdene får tilsendt jegerpakke med prøvetakingsutstyr. Jegerpakken inneholder:

 • Ferdig frankert konvolutt
 • Merkelapp
 • Poser til avfall og prøver
 • Hansker
 • Skje til hjerneprøve
 • Prøverør

Kommunene har ansvaret for å bestille prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet, og fordele til elg- og hjortejegere i de utvalgte områdene. Jegere som ønsker å teste hjortevilt for skrantesjuke i andre områder, må selv kontakte lokalt Mattilsyn for å avklare slik testing og få tilgang til prøvetakingsutstyr.

Merkelapper

Fyll ut en merkelapp for hvert felte dyr. Hver lapp har en ferdigtrykt unik strekkode og et tilhørende strekkodenummer. Strekkodenummeret er unikt og kobler alle prøver og opplysninger til samme dyr. Merk alle prøver fra dyret med strekkodenummeret.

Registrer prøven

Før du sender prøven fra deg må du registrere det felte dyret med strekkodenummeret fra merkelap­pen på www.hjorteviltregisteret.no eller i appen Sett og skutt som finnes for Android. Registrer alle relevante opplysninger for arten og kjønnet på det felte dyret.

Prøvesvar i Hjorteviltregisteret

Prøveresultatene fra undersøkelsen av hjerneprøve og lymfeknute kobles mot opplysningene du har lagt inn i Sett og skutt, og vil bli tilgjengelig via www.hjorteviltregisteret.no/Helse/Sok.

    

Oppbevaring og innsending av prøve

Skru korkene på prøverørene godt igjen. Legg hjerne og lymfeknuter i samme prøveglass. Oppbevar prøven kjølig (ikke fryst) inntil du får sendt den. Lever den ferdigfrankerte konvolutten (over-natten pakke) med prøvene på «post i butikk» eller postkontoret.

Send pakken så fort som mulig. Unngå søl utenpå prøverørene og konvolutten!

Ikke returner brukt prøvetakingsutstyr, men brenn det eller kast det som restavfall.

Slik tar du hjerneprøve

 1. Fyll ut både merkelappen og den store klistrelappen. Bruk gjerne blokkbokstaver ved utfylling. Lim den ferdigutfylte klistrelappen på prøveglasset og skru av lokket. Ta deretter på engangshansker.
 2.  Det er viktig å kutte mellom kraniet og øverste nakkevirvel når hodet skilles fra kroppen. Hvis kuttet er lenger bak, er det umulig å ta hjerneprøve. Alle nakkevirvler må av!
 3. Legg nå hodet så ryggmargsåpningen peker mot deg. Før den grønne hjerneskjeen inn i ryggmargsåpningen langs skalletaket. Den skal langt inn helt til den butter mot bein. Roter litt på skjeen så prøven løsner enklere. Trekk så skjeen med hjerneprøven forsiktig ut mens bakkanten av skjeskaftet presses mot kanten av ryggmargsåpningen. Dette gjør det lettere å få med hele prøven ut. Legg prøven i prøveglasset, helst uten å grise til utsiden av glasset.

Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse ved Veterinærinstituttet, demonstrerer uttak av hjerneprøve. 

Se også instruksjonsfilm fra NINA (ekesmpel med elg).

Slik finner du svelglymfeknutene:

 1. Legg det avkuttede hodet i samme posisjon som for uttak av hjerneprøve. Bruk engangshansker.
 2. På hver side av strupehodet/luftrøret ligger de indre halspulsårene. Disse ligger «oppå» en muskel og ses tydeligst når luftrøret strekkes opp. Oppå den samme muskelen og ganske nær svelget ligger også svelglymfeknutene. Lymfeknutene er 2 – 5 cm lange og 1 –2 cm tykke med jevn overflate og fast konsistens. Fargen kan variere noe, men er oftest grå til gulgrå. Akkurat hvor du finner dem kan avhenge av hvordan du har slaktet dyret, f.eks. hvis strupehodet blir med skrotten kan lymfeknutene bli vanskeligere å finne.
 3. Hjelp til med fingre for å ta tak i lymfeknuten eller nærliggende vev, slik at lymfeknuten kan skjæres løs. Hjelp eventuelt til med en tang/pinsett dersom du har dette tilgjengelig.
 4. Legg lymfeknutene i samme glass som hjerneprøven. NB: Om man ikke greier å finne en eller begge lymfeknutene, send hjerneprøven likevel.
 5. Ta av brukte engangshansker og skru lokket på prøveglasset.

Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse ved Veterinærinstituttet, viser hvordan du tar ut lymfeknuter fra villrein.

Se også instruksjonsfilm fra NINA (eksempel med elg).

Kontakt

Kontaktinformasjon til kommuner og Mattilsynet

Kartleggingsprogram for skrantesjuke 2019: Her finner du kontaktinformasjon til kontaktpersoner i kommunen og Mattilsynet lokalt. Du kan sortere tabellen per kolonne, og søke på både kommunenavn, kommunenummer og kontaktperson. Se egen tabell for kontaktinfo for villreinområdene.
KommunenrKommunenavnKommunens kontaktpersonMattilsynets lokale kontaktpersonMattilsynets regionale kontaktperson
619ÅlRagnar J. Haga
ragnar.haga@aal.kommune.no
postmottak@aal.kommune.no
Tlf. 32 08 50 84
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1504Ålesundpostmottak@alesund.kommune.noAud Solberg
Aud.Solberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 30 88 50
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
438AlvdalOle Sylte Heggset
ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no
Tlf. 62 48 91 38.
postmottak@alvdal.kommune.no
Ane Ingeborg Høeg
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 15 32 14
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1424Årdalpostmottak@ardal.kommune.noTorodd Urnes
tourn@mattilsynet.no
Tlf. 95 80 55 56
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1421AurlandKnut Fredrik Øi
knut.fredrik.oei@laerdal.kommune.no
post@aurland.kommune.no
Tlf. 93 05 96 37
Torodd Urnes
tourn@mattilsynet.no
Tlf. 95 80 55 56
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1839Beiarnpost@beiarn.kommune.noGøril Moe Hagen
gomha@mattilsynet.no
Tlf. 48 19 13 08
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
1811Bindalpostmottak@bindal.kommune.noSiv Svendsen
sivsv@mattilsynet.no
Tlf. 91 15 79 88
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
1438BremangerBjørn H. Marthinussen
Bjorn.Henry.Marthinussen@bremanger.kommune.no
Tlf. 95 98 29 61
post@bremanger.kommune.no
Jørgen Langeland
jolan@mattilsynet.no
Tlf. 41 63 04 12
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1443Eid post@eid.kommune.noJørgen Langeland
jolan@mattilsynet.no
Tlf. 41 63 04 12
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1551EideTrygve Siira
trygve.siira@frana.kommune.no    
postmottak@eide.kommune.no
Tlf. 99 28 92 42    

Håkon Slutaas
hakon.slutaas@eide.kommune.no    
Tlf. 71 29 91 70
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1232EidfjordGunnar Elnan
gunnar.elnan@eidfjord.kommune.no
postmottak@eidfjord.kommune.no
Tlf.: 476 12 205 / 53 67 36 52
David Norheim
danor@mattilsynet.no
Tlf. 48 03 90 46
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
420Eidskogpostmottak@eidskog.kommune.noLene Krogstad
lemkr@mattilsynet.no
Tlf. 90 53 13 02
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1211EtneAnnbjørg Bue
annbjorg.bue@etne.kommune.no
firmapost@etne.kommune.no
Tlf. 53 75 82 60
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
227Fet postmottak@fet.kommune.noDag-Erik Ruud    
deruu@mattilsynet.no
Tlf. 90 12 80 89
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
631FlesbergLars Letmolie
lars.letmolie@flesberg.kommune.no
post@flesberg.kommune.no
Tlf. 40 00 85 20
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1401Flora postmottak@flora.kommune.noTerje Ramstad
teram@mattilsynet.no
Tlf. 97 15 02 06
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
615FlåKnut Aavestrud
knut.aavestrud@flaa.kommune.no
postmottak@flaa.kommune.no
Tlf. 32 05 36 24
André Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 906 90 137
Harald Øverby haove@mattilsynet.no
Tlf. 920 90 841
1548FrænaJermund Vagen
jermund.vagen@frana.kommune.no    
postmottak@frana.kommune.no
Tlf. 71 26 81 26
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1557GjemnesHeidi Jordahl
heidi.jordahl@gjemnes.kommune.no
post@gjemnes.kommune.no
Tlf. 71 29 12 18
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
911GjerstadFrode Lindland
frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Tlf. 37 11 97 73
Mob. 945 14 862
postmottak@gjerstad.kommune.no
Karin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
502GjøvikArnt Oluf Eide
arnt-oluf.eide@gjovik.kommune.no
postmottak@gjovik.kommune.no
Tlf. 41 36 15 40
Urd Langeland
urd.langeland@mattilsynet.no
Tlf. 90 20 06 30
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
617GolJørn Magne Forland            
jorn.magne.forland@gol.kommune.no
postmottak@gol.kommune.no
Tlf. 970 21 974 / 32 02 90 76 
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1825Granepost@grane.kommune.noSiv Svendsen
sivsv@mattilsynet.no
Tlf. 91 15 79 88
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
5045Grongpostmottak@grong.kommune.noHanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
423GrueStein Sorknes
stein.sorknes@grue.kommune.no
post@grue.kommune.no
Tlf. 97 95 66 04
Lene Krogstad
lemkr@mattilsynet.no
Tlf. 90 53 13 02
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1849Hamarøypostmottak@hamaroy.kommune.noHugo Kalstad
hukal@mattilsynet.no
Tlf. 91 10 44 48
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
1534Harampostmottak@haram.kommune.noAud Solberg
Aud.Solberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 30 88 50
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1826Hattfjelldalpost@hattfjelldal.kommune.noSiv Svendsen
sivsv@mattilsynet.no
Tlf. 91 15 79 88
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
618HemsedalPetter Owesen    
petter.owesen@gol.kommune.no
postmottak@hemsedal.kommune.no    
Tlf. 916 73 909
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
5013HitraIda Nesset
ine@hitra.kommune.no
postmottak@hitra.kommune.no
Tlf. 72 44 17 08
Gunnar Hynne
Gunnar.Hynne@mattilsynet.no
Tlf. 99 16 55 30
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
827Hjartdalpostmottak@hjartdal.kommune.noSigurd Espeland
sigurd.espeland@mattilsynet.no
Tlf. 90 18 89 60
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1133Hjelmelandpostmottak@hjelmeland.kommune.noPia Gjertsen Prestmo
15837@mattilsynet.no
Tlf. 45 09 34 96
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
620HolTorkil B. Dokk
torkil.bratberg.dokk@hol.kommune.no
postmottak@hol.kommune.no
Tlf. 93 63 99 59
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
612Holepostmottak@hole.kommune.no
5026HoltålenGeir Morten Granmo
geir.morten.granmo@holtalen.kommune.no
Tlf.: 971 02 788
Hans Iver Kojedal
hik@os.kommune.no
Tlf.: 930 87 688 / 62 47 03 02
epost@holtalen.kommune.no
Carl Henrik Prøsch
Carl.Henrik.Prøsch@mattilsynet.no
Tlf. 90 97 88 26
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
628HurumHåkon Bergø
hbe@lier.kommune
postmottak@hurum.kommune.no
Tlf. 32 22 01 00
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 920 90 841
5030KlæbuLars Håvard Tiller  
lars.havard.tiller@klabu.kommune.no 
postmottak@klabu.kommune.no   
Tlf.: 977 16 939  
Gunnar Hynne
Gunnar.Hynne@mattilsynet.no
Tlf. 99 16 55 30
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
604KongsbergChrister Kornstad
christer.hansen.kornstad@kongsberg.kommune.no
postmottak@kongsberg.kommune.no
Tlf. 40 91 18 55
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1505KristiansundLars Erling Koksvik
lars.koksvik@tingvoll.kommune.no
postmottak@kristiansund.kommune.no
Tlf. 92 61 47 33
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
622KrødsheradErik Bjøre
erik.bjore@krodsherad.kommune.no
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
Tlf. 405 55 870
André Høva anhov@mattilsynet.no. Tlf. 906 90 137Harald Øverby haove@mattilsynet.no. Tlf. 92090841
1422Lærdalpost@laerdal.kommune.noTorodd Urnes
tourn@mattilsynet.no
Tlf. 95 80 55 56
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1822Leirfjordpostmottak@leirfjord.kommune.noSiv Svendsen
sivsv@mattilsynet.no
Tlf. 91 15 79 88
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
626LierHåkon Bergø
hbe@lier.kommune.no
postmottak@lier.kommune.no
Tlf. 32 22 01 00
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
5042LierneAndreas Leistad
andreas.leistad@lierne.kommune.no
postmottak@lierne.kommune.no
Tlf. 74 34 34 41
Hanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
926Lillesandpostmottak@lillesand.kommune.noKarin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1029LindesnesArnar Christian Aas
araa@marnardal.kommune.no
fellespost@mandal.kommune.no
Tlf. 91 84 96 37
postmottak@lindesnes.kommune.no
Karin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
230LørenskogAlexander Egner
alexander.egner@regionkontorlandbruk.no
postmottak@lorenskog.kommune.no
Tlf. 66 93 20 39
Dag-Erik Ruud    
deruu@mattilsynet.no
Tlf. 90 12 80 89
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
5031MalvikLars Slettom    
lars.slettom@malvik.kommune.no    
postmottak@malvik.kommune.no
Tlf.: 450 23 003 / 982 09 769 / 73 97 20 73 
Gunnar Hynne
Gunnar.Hynne@mattilsynet.no
Tlf. 99 16 55 30
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1002MandalArnar Christian Aas
araa@marnardal.kommune.no
fellespost@mandal.kommune.no
Tlf. 91 84 96 37
Karin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1021MarnardalØyvind Jorstad
ojor@marnardal.kommune.no
service@marnardal.kommune.no
Tlf. 48 12 11 76
Karin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
5028MelhusOle John Sæther
ole.john.saether@melhus.kommune.no
postmottak@melhus.kommune.no
Tlf.: 414 21 667 / 72 85 81 78
Carl Henrik Prøsch
Carl.Henrik.Prøsch@mattilsynet.no
Tlf. 90 97 88 26
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5034MeråkerAnne Haneborg
anne.haneborg@meraker.kommune.no 
postmottak@meraker.kommune.no    
Tlf.: 74 81 32 22
Ivar Sveinung Hanem
Ivar.Sveinung.Hanem@mattilsynet.no
Tlf. 97 66 91 31
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5027Midtre GauldalKai Børge Amdal
kai@mgk.no
postmottak@mgk.no
Tlf.: 72 40 31 14
Carl Henrik Prøsch
Carl.Henrik.Prøsch@mattilsynet.no
Tlf. 90 97 88 26
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
623ModumDag Præsterud
dag.presterud@modum.kommune.no
postmottak@modum.kommune.no
Tlf. 32 78 93 92
Marta Andersen
mande@mattilsynet.no
Tlf. 99 52 21 23
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1502MoldeNils B. Venaas
nils.bjoern.venaas@molde.kommune.no 
postmottak@molde.kommune.no 
Tlf. 71 11 10 97
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5044Namsskoganpostmottak@namsskogan.kommune.noHanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
616NesKatrine Sannes
katrine.sannes@nes-bu.kommune.no
postmottak@nes-bu.kommune.no
postmottak@flaa.kommune.no       
Tlf. 456 32 428 
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1543NessetHogne Frydenlund
hogne.frydenlund@nesset.kommune.no
postmottak@nesset.kommune.no    
Tlf. 71 23 11 83
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
542Nord-AurdalChristian Rieber-Mohn
crm@nord-aurdal.kommune.no
nak@nord-aurdal.kommune.no
Tlf. 95 41 78 58
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
538Nordre Landpostmottak@nordre-land.kommune.noUrd Langeland
urd.langeland@mattilsynet.no
Tlf. 90 20 06 30
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
633Nore og UvdalSvein Erik Lund
sel@noreuvdal.no
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no
Tlf. 31 02 46 31
Marianne Aas
maaas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
807Notoddenpostmottak@notodden.kommune.no
1523Ørskogpost@orskog.kommune.noAud Solberg
Aud.Solberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 30 88 50
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1520ØrstaLiv Bente Viddal
liv-bente.viddal@orsta.kommune.no
postmottak@orsta.kommune.no
Tlf. 70 04 96 14
Aud Solberg
Aud.Solberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 30 88 50
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
301Oslopostmottak@oslo.kommune.noDag-Erik Ruud    
deruu@mattilsynet.no
Tlf. 90 12 80 89
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
528Østre TotenÅse Marit Skjølås
ams@ostre-toten.kommune.no
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Tlf. 61 14 16 39
Urd Langeland
urd.langeland@mattilsynet.no
Tlf. 90 20 06 30
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
624Øvre EikerAnne Bjørg Rian
annebjorg.rian@oeiker.no
post@ovre-eiker.kommune.no
Tlf. 93 88 96 08
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
135RådeHarald Urstad
harald.urstad@rygge.kommune.no
postmottak@rade.kommune.no
Tlf. 69 26 43 56
Marit Wilkens
mawil@mattilsynet.no
Tlf. 91 91 36 79
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
520RingebuKonrad Bryhn
konrad.skaravik.bryhn@sor-fron.kommune.no
post@ringebu.kommune.no
Tlf. 61 29 92 65
Rigmor Einstad Rikje
rieri@mattilsynet.no
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
605Ringerikepostmottak@ringerike.kommune.no
901RisørFrode Lindland
frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Tlf. 37 11 97 73
Mob. 945 14 862
postmottak@risor.kommune.no
Karin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
632RollagEllen Skarsten
ellens@rollag.kommune.no
postmottak@rollag.kommune.no
Tlf. 91 32 30 67/31 02 37 01
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
5043Røyrvikpostmottak@royrvik.kommune.noHanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1546Sandøypost@sandoy.kommune.noAud Solberg
Aud.Solberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 30 88 50
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
517SelJan Teigen
jan.teigen@vaga.kommune.no
postmottak@sel.kommune.no
Tlf. 99 45 10 73
Knut Romsås Breden
knrbr@mattilsynet.no
Tlf. 90 88 50 08
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
5032SelbuUnni Killi
unni.killi@selbu.kommune.no
postmottak@selbu.kommune.no
Tlf.: 975 59 758
Ivar Sveinung Hanem
Ivar.Sveinung.Hanem@mattilsynet.no
Tlf. 97 66 91 31
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1441Selje post@selje.kommune.noJørgen Langeland
jolan@mattilsynet.no
Tlf. 41 63 04 12
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
828Seljordpost@seljord.kommune.noSigurd Espeland
sigurd.espeland@mattilsynet.no
Tlf. 90 18 89 60
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
828SigdalHalldis Linde Lie
halldis.linde.lie@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 17
post@sigdal.kommune.no
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1046Sirdalpost@sirdal.kommune.noVilly Håvar Howden
vihho@mattilsynet.no
Tlf. 91 65 88 93
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
231Skedsmo postmottak@skedsmo.kommune.noDag-Erik Ruud    
deruu@mattilsynet.no
Tlf. 90 12 80 89
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
127SkiptvetLars Agnalt
lars.agnalt@skiptvet.kommune.no
postmottak@skiptvet.kommune.no
Tlf. 95 27 16 11
Marit Wilkens
mawil@mattilsynet.no
Tlf. 91 91 36 79
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
1529Skodjepostmottak@skodje.kommune.noAud Solberg
Aud.Solberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 30 88 50
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5041Snåsapostmottak@snasa.kommune.noAnne-Grethe Berg
Anne-Grethe.Tronsdal.Berg@mattilsynet.no
Tlf. 97 57 20 70
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1111Sokndalposmottak@sokndal.kommune.noVilly Håvar Howden
vihho@mattilsynet.no
Tlf. 91 65 88 93
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1812Sømnapost@somna.kommune.noSiv Svendsen
sivsv@mattilsynet.no
Tlf. 91 15 79 88
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
540Sør-AurdalEspen Nerødegård
espen.nerodegard@sor-aurdal.kommune.no
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 34 85 32
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
226Sørum postmottak@sorum.kommune.noDag-Erik Ruud    
deruu@mattilsynet.no
Tlf. 90 12 80 89
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
5035StjørdalStian Renbjør Almestad    
Stian.Renbjor.Almestad@stjordal.kommune.no    
postmottak@stjordal.kommune.no
Tlf.: 900 52 747 / 74 83 39 17        
Ivar Sveinung Hanem
Ivar.Sveinung.Hanem@mattilsynet.no
Tlf. 97 66 91 31
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1130Strandpostmottak@strand.kommune.noPia Gjertsen Prestmo
15837@mattilsynet.no
Tlf. 45 09 34 96
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1531SulaEspen Søbstad
espen.sobstad@sula.kommune.no
post@sula.kommune.no
Tlf. 70 19 91 06
Aud Solberg
Aud.Solberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 30 88 50
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1134SuldalTuri Ottersland Tjøstheim
turi.ottersland.tjostheim@suldal.kommune.no
postmottak@suldal.kommune.no
Tlf. 52 79 14 02
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1563SunndalTarald Thorshov
tarald.thorshov@sunndal.kommune.no
post@sunndal.kommune.no
Tlf. 97 14 83 38
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
2025TanaErlend Eide
erlend.eide@tana.kommune.no
postmottak@tana.kommune.no
Tlf. 46 40 02 69
Gøril Moe Hagen
gomha@mattilsynet.no
Tlf. 48 19 13 08
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
826Tinnpostmottak@tinn.kommune.no
833Tokkepostmottak@tokke.kommune.noSigrid M. Aastad Heldal
sigrid.marie.aastad.heldal@mattilsynet.no
Tlf. 91 10 75 62 (mob), 22 77 89 07
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
5001TrondheimMorten Haugen
morten.haugen@trondheim.kommune.no
tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Tlf.: 95 20 00 43
Gunnar Hynne
Gunnar.Hynne@mattilsynet.no
Tlf. 99 16 55 30
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5033TydalHans Runar Kojedal
Hans.Runar.Kojedal@tydal.kommune.no
postmottak@tydal.kommune.no
Ivar Sveinung Hanem
Ivar.Sveinung.Hanem@mattilsynet.no
Tlf. 97 66 91 31
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1223TysnesJohan Bergerud
Johan.bergerud@fusa.kommune.no
post@tysnes.kommune.no
Tlf. 56 58 01 38
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1233UlvikLars Præstiin
lars.prestiin@ulvik.kommune.no
postmottak@ulvik.kommune.no
Tlf. 400 07 155 / 56 52 70 55

Steinar Ljones
steinar@ljones.no
Tlf. 948 01 947
David Norheim
danor@mattilsynet.no
Tlf. 48 03 90 46
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
1439Vågsøy post@vagsoy.kommune.noJørgen Langeland
jolan@mattilsynet.no
Tlf. 41 63 04 12
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
137Vålerpostmottak@valer-of.kommune.noMarit Wilkens
mawil@mattilsynet.no
Tlf. 91 91 36 79
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
545VangWenche Søndrol
wenche.sondrol@vang.kommune.no
post@vang.kommune.no
Tlf. 61 36 94 77
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
543Vestre SlidreTerje Karlsen
terje.karlsen@vestre-slidre.kommune.no
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf. 97 58 23 29
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41