Hopp til innhold

Jakt og prøvetaking

Oppdagelsen av skrantesjuke hos hjortevilt i Norge har medført økt behov for kartlegging av sykdommen. Som ledd i kartleggingen bes jegere i utpekte kommuner og villreinområder om å samle inn hjerneprøver og svelglymfeknuter fra dyr felt under ordinær jakt. Slaktet og slakteavfallet fra dyret må sikres i påvente av prøvesvar. Hvis dyret er testet positivt for CWD skal alle rester av dyret håndteres i samsvar med enkeltvedtak gitt av det lokale Mattilsynet.

Prøvetakingsutstyr

Alle jegere i kartleggingsområdene får tilsendt jegerpakke med prøvetakingsutstyr. Jegerpakken inneholder:

 • Ferdig frankert konvolutt
 • Merkelapp
 • Poser til avfall og prøver
 • Hansker
 • Skje til hjerneprøve
 • Prøverør

Kommunene har ansvaret for å bestille prøvetakingsutstyr fra Veterinærinstituttet, og fordele til elg- og hjortejegere i de utvalgte områdene. Jegere som ønsker å teste hjortevilt for skrantesjuke i andre områder, må selv kontakte lokalt Mattilsyn for å avklare slik testing og få tilgang til prøvetakingsutstyr.

Merkelapper

Fyll ut en merkelapp for hvert felte dyr. Hver lapp har en ferdigtrykt unik strekkode og et tilhørende strekkodenummer. Strekkodenummeret er unikt og kobler alle prøver og opplysninger til samme dyr. Merk alle prøver fra dyret med strekkodenummeret.

Registrer prøven

Før du sender prøven fra deg må du registrere det felte dyret med strekkodenummeret fra merkelap­pen på www.hjorteviltregisteret.no eller i appen Sett og skutt som finnes for Android. Registrer alle relevante opplysninger for arten og kjønnet på det felte dyret.

Prøvesvar i Hjorteviltregisteret

Prøveresultatene fra undersøkelsen av hjerneprøve og lymfeknute kobles mot opplysningene du har lagt inn i Sett og skutt, og vil bli tilgjengelig via www.hjorteviltregisteret.no/Helse/Sok.

    

Oppbevaring og innsending av prøve

Skru korkene på prøverørene godt igjen. Legg hjerne og lymfeknuter i samme prøveglass. Oppbevar prøven kjølig (ikke fryst) inntil du får sendt den. Lever den ferdigfrankerte konvolutten (over-natten pakke) med prøvene på «post i butikk» eller postkontoret.

Send pakken så fort som mulig. Unngå søl utenpå prøverørene og konvolutten!

Ikke returner brukt prøvetakingsutstyr, men brenn det eller kast det som restavfall.

Slik tar du hjerneprøve

 1. Fyll ut både merkelappen og den store klistrelappen. Bruk gjerne blokkbokstaver ved utfylling. Lim den ferdigutfylte klistrelappen på prøveglasset og skru av lokket. Ta deretter på engangshansker.
 2.  Det er viktig å kutte mellom kraniet og øverste nakkevirvel når hodet skilles fra kroppen. Hvis kuttet er lenger bak, er det umulig å ta hjerneprøve. Alle nakkevirvler må av!
 3. Legg nå hodet så ryggmargsåpningen peker mot deg. Før den grønne hjerneskjeen inn i ryggmargsåpningen langs skalletaket. Den skal langt inn helt til den butter mot bein. Roter litt på skjeen så prøven løsner enklere. Trekk så skjeen med hjerneprøven forsiktig ut mens bakkanten av skjeskaftet presses mot kanten av ryggmargsåpningen. Dette gjør det lettere å få med hele prøven ut. Legg prøven i prøveglasset, helst uten å grise til utsiden av glasset.

Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse ved Veterinærinstituttet, demonstrerer uttak av hjerneprøve. 

Se også instruksjonsfilm fra NINA (ekesmpel med elg).

Slik finner du svelglymfeknutene:

 1. Legg det avkuttede hodet i samme posisjon som for uttak av hjerneprøve. Bruk engangshansker.
 2. På hver side av strupehodet/luftrøret ligger de indre halspulsårene. Disse ligger «oppå» en muskel og ses tydeligst når luftrøret strekkes opp. Oppå den samme muskelen og ganske nær svelget ligger også svelglymfeknutene. Lymfeknutene er 2 – 5 cm lange og 1 –2 cm tykke med jevn overflate og fast konsistens. Fargen kan variere noe, men er oftest grå til gulgrå. Akkurat hvor du finner dem kan avhenge av hvordan du har slaktet dyret, f.eks. hvis strupehodet blir med skrotten kan lymfeknutene bli vanskeligere å finne.
 3. Hjelp til med fingre for å ta tak i lymfeknuten eller nærliggende vev, slik at lymfeknuten kan skjæres løs. Hjelp eventuelt til med en tang/pinsett dersom du har dette tilgjengelig.
 4. Legg lymfeknutene i samme glass som hjerneprøven. NB: Om man ikke greier å finne en eller begge lymfeknutene, send hjerneprøven likevel.
 5. Ta av brukte engangshansker og skru lokket på prøveglasset.

Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse ved Veterinærinstituttet, viser hvordan du tar ut lymfeknuter fra villrein.

Se også instruksjonsfilm fra NINA (eksempel med elg).

Kontakt

Kontaktinformasjon til kommuner og Mattilsynet

Kartleggingsprogram for skrantesjuke 2020: Her finner du kontaktinformasjon til kontaktpersoner i kommunen og Mattilsynet lokalt. Du kan sortere tabellen per kolonne, og søke på både kommunenavn, kommunenummer og kontaktperson. Se egen tabell for kontaktinfo for villreinområdene.
KommunenrKommunenavnKommunens kontaktpersonMattilsynets lokale kontaktpersonMattilsynets regionale kontaktperson
4641Askerpost@asker.kommune.no
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 920 90 841
5035AurlandKnut Fredrik Øi
knut.fredrik.oei@laerdal.kommune.no
post@aurland.kommune.no
Tlf. 93 05 96 37
Torodd Urnes
tourn@mattilsynet.no
Tlf. 95 80 55 56
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
5033EidfjordGunnar Elnan
gunnar.elnan@eidfjord.kommune.no
postmottak@eidfjord.kommune.no
Tlf.: 476 12 205 / 53 67 36 52
David Norheim
danor@mattilsynet.no
Tlf. 48 03 90 46
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
3049EtnedalSjur Aarebru sjaar@mattilsynet.no Tlf. 91 38 91 63Harald Øverby haove@mattilsynet.no. Tlf. 92090841
4642FlesbergLars Letmolie
lars.letmolie@flesberg.kommune.no
post@flesberg.kommune.no
Tlf. 40 00 85 20
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3039FlåKnut Aavestrud
knut.aavestrud@flaa.kommune.no
postmottak@flaa.kommune.no
Tlf. 32 05 36 24
André Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 906 90 137
Harald Øverby haove@mattilsynet.no
Tlf. 920 90 841
3007Gausdal
3435GjemnesHeidi Jordahl
heidi.jordahl@gjemnes.kommune.no
post@gjemnes.kommune.no
Tlf. 71 29 12 18
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3808GjøvikArnt Oluf Eide
arnt-oluf.eide@gjovik.kommune.no
postmottak@gjovik.kommune.no
Tlf. 41 36 15 40
Urd Langeland
urd.langeland@mattilsynet.no
Tlf. 90 20 06 30
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3451GolJørn Magne Forland            
jorn.magne.forland@gol.kommune.no
postmottak@gol.kommune.no
Tlf. 970 21 974 / 32 02 90 76 
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3438Granepost@grane.kommune.noSiv Svendsen
sivsv@mattilsynet.no
Tlf. 91 15 79 88
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
5045Grongpostmottak@grong.kommune.noHanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3441Hattfjelldalpost@hattfjelldal.kommune.noSiv Svendsen
sivsv@mattilsynet.no
Tlf. 91 15 79 88
Anne Døsen
andos@mattilsynet.no
Tlf. 91 62 71 98
3452HemsedalPetter Owesen    
petter.owesen@gol.kommune.no
postmottak@hemsedal.kommune.no    
Tlf. 916 73 909
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3042HolTorkil B. Dokk
torkil.bratberg.dokk@hol.kommune.no
postmottak@hol.kommune.no
Tlf. 93 63 99 59
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3038Holepostmottak@hole.kommune.noMarianne Hattevik Marthinsen mahma@mattilsynet.no
Tlf. 22 77 86 28
3450HoltålenGeir Morten Granmo
geir.morten.granmo@holtalen.kommune.no
Tlf.: 971 02 788
Hans Iver Kojedal
hik@os.kommune.no
Tlf.: 930 87 688 / 62 47 03 02
epost@holtalen.kommune.no
Carl Henrik Prøsch
Carl.Henrik.Prøsch@mattilsynet.no
Tlf. 90 97 88 26
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3436HustadvikaJermund Vågen jermund.vagen@hustadvika.kommune.no
Tlf. 975 70 799
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5044KongsbergChrister Kornstad
christer.hansen.kornstad@kongsberg.kommune.no
postmottak@kongsberg.kommune.no
Tlf. 40 91 18 55
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
5026KristiansandKarin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
3044KrødsheradErik Bjøre
erik.bjore@krodsherad.kommune.no
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no
Tlf. 405 55 870
André Høva anhov@mattilsynet.no. Tlf. 906 90 137Harald Øverby haove@mattilsynet.no. Tlf. 92090841
3015LarvikKari Dagny Sandbu kari.sandbu@mattilsynet.no
Tlf. 975 22 642
4620LierHåkon Bergø
hbe@lier.kommune.no
postmottak@lier.kommune.no
Tlf. 32 22 01 00
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
4225LierneAndreas Leistad
andreas.leistad@lierne.kommune.no
postmottak@lierne.kommune.no
Tlf. 74 34 34 41
Hanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3051Lillehammer
1130Lillesandpostmottak@lillesand.kommune.noKarin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
5027Lindesnespost@lindesnes.kommune.noKarin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
3818Lom
5028LyngdalKarin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
3405LærdalKnut Fredrik Øi knut.fredrik.oei@laerdal.kommune.no
Tlf. 930 59 637
3050LørenskogAlexander Egner
alexander.egner@regionkontorlandbruk.no
postmottak@lorenskog.kommune.no
Tlf. 66 93 20 39
Dag-Erik Ruud    
deruu@mattilsynet.no
Tlf. 90 12 80 89
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
3805MalvikLars Slettom    
lars.slettom@malvik.kommune.no    
postmottak@malvik.kommune.no
Tlf.: 450 23 003 / 982 09 769 / 73 97 20 73 
Silje Rian Normann Silje.Rian.Normann@mattilsynet.no Tlf. 22 77 79 82Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3804MelhusOle John Sæther
ole.john.saether@melhus.kommune.no
postmottak@melhus.kommune.no
Tlf.: 414 21 667 / 72 85 81 78
Carl Henrik Prøsch
Carl.Henrik.Prøsch@mattilsynet.no
Tlf. 90 97 88 26
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
4223MeråkerAnne Haneborg
anne.haneborg@meraker.kommune.no 
postmottak@meraker.kommune.no    
Tlf.: 74 81 32 22
Marius Grindberg Marius.Grindberg@mattilynet.no
Tlf. 22 77 87 05
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3453Midtre GauldalKai Børge Amdal
kai@mgk.no
postmottak@mgk.no
Tlf.: 72 40 31 14
Carl Henrik Prøsch
Carl.Henrik.Prøsch@mattilsynet.no
Tlf. 90 97 88 26
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3052ModumDag Præsterud
dag.presterud@modum.kommune.no
postmottak@modum.kommune.no
Tlf. 32 78 93 92
Marianne Hattevik Marthinsen mahma@mattilsynet.no
Tlf. 22 77 86 28
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3434MoldeNils B. Venaas
nils.bjoern.venaas@molde.kommune.no 
postmottak@molde.kommune.no 
Tlf. 71 11 10 97
Jan Peter Valde
Jan.Peter.Valde@mattilsynet.no
Tlf. 93 44 83 36
Elisabeth S.-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
1825Namsskoganpostmottak@namsskogan.kommune.noHanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3449NesbyenKatrine Sannes
katrine.sannes@nesbyen.kommune.no
postmottak@nes-bu.kommune.no
postmottak@flaa.kommune.no       
Tlf. 456 32 428 
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3025Nord-AurdalChristian Rieber-Mohn
crm@nord-aurdal.kommune.no
nak@nord-aurdal.kommune.no
Tlf. 95 41 78 58
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1506Nord-Fron
3046Nordre Landpostmottak@nordre-land.kommune.noUrd Langeland
urd.langeland@mattilsynet.no
Tlf. 90 20 06 30
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3040Nore og UvdalSvein Erik Lund
sel@noreuvdal.no
postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no
Tlf. 31 02 46 31
Marianne Aas
maaas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3029Notoddenpostmottak@notodden.kommune.noSigrid Heldal sigrid.marie.aastad.heldal@mattilsynet
Tlf. 911 07 562
5045Ringerikepostmottak@ringerike.kommune.noMarianne Hattevik Marthinsen mahma@mattilsynet.no
Tlf. 22 77 86 28
1111RisørFrode Lindland
frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Tlf. 37 11 97 73
Mob. 945 14 862
postmottak@risor.kommune.no
Karin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
4643RollagEllen Skarsten
ellens@rollag.kommune.no
postmottak@rollag.kommune.no
Tlf. 91 32 30 67/31 02 37 01
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1824Røyrvikpostmottak@royrvik.kommune.noHanna Margrethe Edvardsdal Inderberg
Hanna.Margrete.Inderberg@mattilsynet.no
Tlf. 91 51 22 59
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3045RådeHarald Urstad
harald.urstad@rygge.kommune.no
postmottak@rade.kommune.no
Tlf. 69 26 43 56
Marit Wilkens
mawil@mattilsynet.no
Tlf. 91 91 36 79
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
3041Sandefjord
1557SelJan Teigen
jan.teigen@vaga.kommune.no
postmottak@sel.kommune.no
Tlf. 99 45 10 73
Knut Romsås Breden
knrbr@mattilsynet.no
Tlf. 90 88 50 08
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3803SelbuUnni Killi
unni.killi@selbu.kommune.no
postmottak@selbu.kommune.no
Tlf.: 975 59 758
Marius Grindberg Marius.Grindberg@mattilynet.no
Tlf. 22 77 87 05
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3043SigdalHalldis Linde Lie
halldis.linde.lie@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 17
post@sigdal.kommune.no
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
4201SiljanSigrid Heldal sigrid.marie.aastad.heldal@mattilsynet
Tlf. 911 07 562
3006SkiptvetLars Agnalt
lars.agnalt@skiptvet.kommune.no
postmottak@skiptvet.kommune.no
Tlf. 95 27 16 11
Marit Wilkens
mawil@mattilsynet.no
Tlf. 91 91 36 79
Kjetil Hamnes
kjnha@mattilsynet.no
Tlf. 95 70 30 96
4205Snåsapostmottak@snasa.kommune.noAnne-Grethe Berg
Anne-Grethe.Tronsdal.Berg@mattilsynet.no
Tlf. 97 57 20 70
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5031Sokndalposmottak@sokndal.kommune.noVilly Håvar Howden
vihho@mattilsynet.no
Tlf. 91 65 88 93
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
4204StjørdalStian Renbjør Almestad    
Stian.Renbjor.Almestad@stjordal.kommune.no    
postmottak@stjordal.kommune.no
Tlf.: 900 52 747 / 74 83 39 17        
Ivar Sveinung Hanem
Ivar.Sveinung.Hanem@mattilsynet.no
Tlf. 97 66 91 31
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
5032Strandpostmottak@strand.kommune.noPia Gjertsen Prestmo
15837@mattilsynet.no
Tlf. 45 09 34 96
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
3047Sør-AurdalEspen Nerødegård
espen.nerodegard@sor-aurdal.kommune.no
postmottak@sor-aurdal.kommune.no
Tlf. 61 34 85 32
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
1579Sør-Fron
4215Tinnpostmottak@tinn.kommune.noSigrid Heldal sigrid.marie.aastad.heldal@mattilsynet
Tlf. 911 07 562
3448TrondheimMorten Haugen
morten.haugen@trondheim.kommune.no
tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Tlf.: 95 20 00 43
Silje Rian Normann Silje.Rian.Normann@mattilsynet.no Tlf. 22 77 79 82Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3812TydalHans Runar Kojedal
Hans.Runar.Kojedal@tydal.kommune.no
postmottak@tydal.kommune.no
Marius Grindberg Marius.Grindberg@mattilynet.no
Tlf. 22 77 87 05
Elisabeth Schei-Berg
elsbe@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 27 40
3017Tønsberg
5034UlvikLars Præstiin
lars.prestiin@ulvik.kommune.no
postmottak@ulvik.kommune.no
Tlf. 400 07 155 / 56 52 70 55

Steinar Ljones
steinar@ljones.no
Tlf. 948 01 947
David Norheim
danor@mattilsynet.no
Tlf. 48 03 90 46
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
5043VangWenche Søndrol
wenche.sondrol@vang.kommune.no
post@vang.kommune.no
Tlf. 61 36 94 77
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3437Vefsn
5001VenneslaKarin Lillebostad
kalil@mattilsynet.no
Tlf. 47 63 82 35
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64
5041Vestre SlidreTerje Karlsen
terje.karlsen@vestre-slidre.kommune.no
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf. 97 58 23 29
Sjur Aarebru
sjaar@mattilsynet.no
Tlf. 91 38 91 63
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3048Vågå
4619Øvre EikerAnne Bjørg Rian
annebjorg.rian@oeiker.no
post@ovre-eiker.kommune.no
Tlf. 93 88 96 08
Marianne Aas
marianne.aas@mattilsynet.no
Tlf. 97 49 82 75
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
5042Øystre SlidreSjur Aarebru sjaar@mattilsynet.no Tlf. 91 38 91 63Harald Øverby haove@mattilsynet.no. Tlf. 92090841
3454ÅlRagnar J. Haga
ragnar.haga@aal.kommune.no
postmottak@aal.kommune.no
Tlf. 32 08 50 84
Andre Høva
anhov@mattilsynet.no
Tlf. 90 69 01 37
Harald Øverby
haove@mattilsynet.no
Tlf. 92 09 08 41
3407ÅrdalKnut Fredrik Øi knut.fredrik.oei@laerdal.kommune.no
Tlf. 930 59 637
Torodd Urnes
tourn@mattilsynet.no
Tlf. 95 80 55 56
Arne Oftedal
aroft@mattilsynet.no
Tlf. 99 20 37 64