Hopp til innhold

Hjort skrantesjuke

Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak

Canada har fått sitt første tilfelle av skrantesjuke i Quebec, Øst-Canada. Smittestoffet er påvist i hjort i et oppdrettsanlegg. Canadiske myndigheter har reagert raskt med omfattende tiltak, og alle dyrene i oppdrettet avlives. Smittetiltakene ligner de vi har innført i Norge.

Skrantesjuke sprer seg i Canada – innfører strenge tiltak
Skrantesjuke er påvist i hjort i et oppdrettsanlegg i Canada. Dette bildet viser en GPS-merket hjort på Smøla. Foto: Espen Lie Dahl

Fra før av er CWD påvist i to andre provinser i Canada og i omtrent halvparten av statene i USA. I områder hvor ikke omfattende tiltak iverksettes, øker forekomsten av sykdommen. Derfor er det viktig å handle raskt og effektivt.

 Oppdrettet i Quebec er isolert, og kontakter til andre anlegg kartlegges. Siden smittestoffet overlever lenge i miljøet, er det innført strenge saneringstiltak som brenning eller desinfeksjon. Myndighetene vurderer også å fjerne øverste 30 cm jordlag i anlegget. Alt dette er standard prosedyre når CWD blir oppdaget i oppdrettsanlegg i Canada.

 Siden CWD ikke er påvist i villpopulasjonen i Quebec, har myndighetene også innført svært strenge tiltak for hindre at smitten sprer seg til og i villpopulasjonen. I en kontrollsone nærmest oppdrettsanlegget, vil profesjonelle jegere felle dyr for å sjekke om disse kan være smittet med CWD.

 Samtidig blir stammen av dyr redusert, og dette bidrar til å begrense eventuell smitte videre. I et område utenfor kontrollsonen, vil jegere utføre jakt, og materiale fra felte dyr blir undersøkt for CWD.

 Mer informasjon om tilfellet og smitteverntiltakene som innføres i området kan du lese her (engelsk)