Hopp til innhold

Elg skrantesjuke Vilthelse

Skrantesjuke påvist hos svensk elg

Det første tilfellet av skrantesjuke (CWD) er trolig påvist i Norrbottens län i Sverige. En 16 år gammel elgku ble avlivet, fordi den var mager, gikk i sirkler og virket å være blind.

Skrantesjuke påvist hos svensk elg
Arkivbilde av elg. Foto: Jørn J. Fremstad NINA

 – Dette var ikke uventet. Lignende tilfeller er oppdaget hos eldre elger i Norge og Finland. Mye taler for at det kan dreie seg om forandringer som har oppstått spontant, og ikke om den smittsomme varianten av sykdommen. Derfor var det et tidsspørsmål når vi skulle oppdage et tilfelle i Sverige, sier epidemiolog Maria Nöremark på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Ved smittsom skrantesjuke utsondres smitten fra spytt, urin og avføring. Sykdommen er dødelig for hjortedyr. Prøver fra det svenske tilfellet kommer til å analyseres ytterligere, for å slå fast hvilken variant av sykdommen det dreier seg om. Mye tyder på at det kan være samme type som er funnet på elg i Norge, og som vi omtaler som atypisk skrantesjuke.  

Som følge av at skrantesjuke er påvist i Norge, har EU besluttet å overvåke hjortevilt i flere europeiske land, blant dem Sverige. Hensikten er å oppdage og kartlegge forekomst av sykdommen, for å kunne bekjempe eller begrense spredningen.

Les mer hos svenske Jordbruksverket

Les mer hos Veterinærinstituttet

Artikkel om atypisk skrantesjuke oppdaget hos elg i Norge

Fakta om skrantesjuke

Mer om CWD hos Statens veterinärmedicinska anstalt