Hopp til innhold

Elg skrantesjuke

Skrantesjuk elg var 15 år

Elgkua fra Flesberg som nylig fikk påvist skrantesjuke var 15 år gammel. Det viser analysen av elgens tannsnitt.

Skrantesjuk elg var 15 år
Feltbilde av den skrantesjuke elgkua som også fikk påvist silbenstumor. Foto: Nils Ivar Røraas

Dette er den fjerde elgen som har fått påvist atypisk skrantesjuke. De tre andre var 13 år, 14 år og 13 år gamle. I tillegg har en 16 år gammel hjort fått påvist atypisk skrantesjuke. En fellesnevner for de fem hjortedyrene er altså at de er eldre individer.

Sikrest for å bestemme alder

– Å lese tannsnittet er per i dag den sikreste måten å bestemme alderen hos hjortevilt. En studie vi har gjort viser at de beste observatørene av tannsnitt har en eksakt treffprosent på 88 hos elg. Ved en feilmargin på pluss-minus ett år treffer de med 96 prosents sikkerhet, sier forsker Christer Rolandsen i NINA.

I bestandsovervåkingen av hjortevilt er det rutine å aldersbestemme døde dyr. Hos hjortevilt som har fått påvist skrantesjuke er det ekstra viktig å få avklart hvor gammelt dyret er. Så langt har samtlige  som har fått påvist atypisk skrantesjuke vært eldre individer av elg og hjort.

Atypisk skrantesjuke er den mindre alvorlige varianten av sykdommen, den vi antar ikke er smittsom. Den smittsomme varianten er kun funnet på villrein i Nordfjella. Elgen som ble skutt i Flesberg i Buskerud ble for øvrig avlivet under ordinær jakt, på grunn av unormal oppførsel.

Snitting av tenner

Tannsnitt fra hjortevilt lages primært av tannrota til en av framtennene. Før snitting legges tannrøttene i et syrebad for avmineralisering. Deretter brukes en frysemikrotom til å lage tynne (30-60 tusendedels mm) lengdesnitt av tannrota, som deretter farges i et kjemisk bad.

De ferdig fargede snittene legges på et objektglass og undersøkes nærmere ved hjelp av mikroskop. Alderen på dyret fastsettes deretter ved å telle mørke soner (vintersoner) i tannsementen (tannrotas ytterste lag).

 

Oversikt over registrerte tilfeller av skrantesjuke i Norge

Slik finner du ut hvor gammel elgen er

Funn av skrantesjuke på elg i Buskerud

Skrantesjuk elg hadde flere plager

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt