Hopp til innhold

Elg skrantesjuke

Skrantesjuk elg hadde flere plager

Skrantesjuke ble nylig påvist hos ei eldre elgku fra Flesberg i Buskerud. Dyret ble observert med avvikende atferd og redusert skyhet.

Skrantesjuk elg hadde flere plager
Feltbilde av den skrantesjuke elgkua som også fikk påvist silbenstumor. Foto: Nils Ivar Røraas

Etter felling ble det tatt prøver av dyret, som nå har fått påvist skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD). Veterinærinstituttet har tidligere påvist skrantesjuke  hos to elgkyr fra Selbu og ei elgku fra Lierne, og  undersøkelsene så langt viser at dette er samme type CWD som hos de tre andre elgene.

Det var lite prioner i hjernen hos dette dyret, og trolig var den avvikende atferden et resultat av annen sykdom. Ved obduksjon ble det påvist silbenstumor, kreft i bakre del av nesehula, som hadde vokst inn i hjernen. Denne formen for kreft forekommer hos eldre elgkyr. I tillegg hadde det uheldige dyret fått høyre hofte ut av ledd, noe som også må forventes å ha påvirket atferden.

– Funn hos denne elgkua viser at særlig gamle dyr kan ha flere helseutfordringer, og at atferdsendringer kan ha mer enn én årsak. Derfor er det viktig å dokumentere dyr ved hjelp av bilder, og aller helst video, som  kan sendes til oss sammen med prøver av dyret. Dette er spesielt viktig ved atferdsendringer. En video av dyret i live vil gi ekstra og verdifull informasjon som et supplement til obduksjonen, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.