Hopp til innhold

Jakt Rådyr Villrein

Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein

Fra og med jakta 2017 blir det også mulig for rådyrjegere og villreinjegere å registrere felte dyr digitalt. I tillegg legges det til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein.

Settogskutt.no – nå også for rådyr og villrein
Rådyrgeit. Foto © John Linnell/NINA.

Høsten 2012 ble det mulig for elg- og hjortejegere å registrere sett dyr -skjema digitalt på settogskutt.no. Fra og med jakta 2017 kan også rådyrjegere og villreinjegere registrere felte dyr digitalt. I tillegg legges det til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve av elg, hjort, rådyr og villrein.

Registrere felte rådyr og villrein

Den digitale rapporteringssiden settogskutt.no åpner i år for at rådyrjegere og villreinjegere kan registrere opplysninger om felte dyr. Mens det for elg og hjort først må registreres sett dyr-skjema, er det den enkelte jeger som registrer sine felte rådyr og villrein. Jegeren logger seg på settogskutt.no med jegernummer og fødselsdato, og velger deretter hvilken art og hvor som er jaktet.

Levere kontrollkort for villrein

Villreinjegere kan også registrere kontrollkortopplysninger digitalt. Dette gjelder også kontrollkort det ikke er felt dyr på. Kontrollkortene bør likevel sendes som vanlig til valdansvarlig representant. Dette er viktig i en overgangsperiode med nytt system og til annet er avtalt mellom villreinnemnd og valdansvarlige representanter.

 

Registrere skrantesjuke-prøver for elg, hjort, rådyr og villrein

I forbindelse med kartlegging av skrantesyken (CWD) legges det også til rette for å registrere om det er innsendt en skrantesjuke-prøve for dyret. Alle innsendte prøver skal merkes med egne merkelapper (som erstatter de gamle kjevelappene). Merkelappene har en strekkode som må registreres på settogskutt.no, enten ved scanning (via mobil eller nettbrett) eller ved å taste inn nummeret manuelt. Dette kobler dyret med prøven og jegeren kan finne prøvesvaret fortløpende i Hjorteviltregistret.

Det blir også mulig å registrere fellingslokalitet, noe som anbefales om det er tatt cwd-prøve av dyret.

Registreringsbildet er relativt likt for alle arter.

 

Hvem gjør hva

Jeger

Den enkelte jeger registrerer data om felte rådyr og villrein på settogskutt.no. For innlogging kreves jegernummer (som finnes på jegeravgiftskortet) og navn eller ID-nummer på valdet. For villrein gjelder valdnummeret kontrollkortet er utstedt for.

For elg og hjort er det fortsatt jaktleder (eller annen person utpekt av jaktleder) som har ansvaret for å legge inn data. Først må sett-dyr skjema registreres, før opplysninger om det felte dyre kan legges til.

Valdansvarlig

I Hjorteviltregisteret kan valdansvarlig representant se data som jegere i sitt vald har lagt inn via settogskutt.no. Valdansvarlig representant kan ved behov redigere og godkjenne data under jakta og etter endt jakt. Data som valdansvarlig representant godkjenner, gjøres løpende tilgjengelig i rapportene fra Hjorteviltregisteret.

For innlogging i Hjorteviltregisteret kreves brukernavn og passord. Det er viltansvarlig i kommunen eller villreinnemnda som gir valdansvarlige brukertilgang via Hjorteviltregisteret.

Kommunen/Villreinnemnda

Viltansvarlig i kommunen og villreinnemnda kan se opplysninger om felte dyr som er registrert på settogskutt.no under fanen «Sett og skutt» i Hjorteviltregisteret. For pålogging kreves det vanlige brukernavnet og passordet som villreinnemnda ellers benytter.

 

Har du noen spørsmål om Sett og skutt eller Hjorteviltregisteret? Kontakt oss på support@naturdata.no