Hopp til innhold

Hjort Jakt

Sett hjort-rapportering skjerpes

Jaktform og sumregistering er fjernet fra sett hjort-rapporteringen: Å skille mellom innmark og utmark viser seg å være veldig viktig for den videre bruken av sett hjort. Derfor er kravet til god registering skjerpet ved at det ikke lenger blir mulig å registrere sett hjort som en sum for hele jaktåret. I tillegg er jaktform fjernet fra sett hjort-skjemaet.

Sett hjort-rapportering skjerpes
Jaktform og sumregistering er fjernet fra sett hjort-rapporteringen. Foto Vebjørn Veiberg/NINA.

Viktig å skille mellom utmarks- og innmarksjakt

Oppdagbarheten av hjort er forskjellig på innmark og i utmark. Det observeres f.eks. fem ganger så mange hjort per jaktet time på innmark som i utmark, og det er tydelige nivåforskjeller i indeksverdier basert på innmarks- og utmarksobservasjoner. For å få gode indekser til bruk i forvaltning er det derfor viktig å skille mellom jakt på innmark og i utmark i sett hjort-rapporteringen.

En rekke jaktfelt og kommuner har gjennom mange år registrert sine sett hjort-data som sumverdier. Denne registreringsmåten har ikke gitt anledning til å skille observasjoner og tidsbruk ved innmarksjakt og utmarksjakt. Derfor er muligheten for å registrere sumlinjedata i Hjorteviltregisteret og på sett hjort-skjemaet fjernet.

I dag rapporterer mange sett hjort-data til Hjorteviltregisteret via www.settogskutt.no. På Sett og skutt registreres sett hjort nå på datonivå, og skillet mellom innmarks- og utmarksjakt er obligatorisk.

Hvorfor fjernes jaktform?

De siste årene har jegerne hatt mulighet til å velge mellom to jaktformer ved rapportering av sett hjort. Opplysningene som samles inn har imidlertid i liten grad vært benyttet i beregningen av de ulike bestandsindeksene. Det er et ønske at jegere skal rapportere relevante opplysninger fra jakta, men samtidig er det ikke ønskelig å be jegerne om å samle inn flere opplysninger enn nødvendig. Miljødirektoratet har derfor i samråd med overvåkingsprogrammet for hjortevilt ved NINA derfor besluttet at jaktform også fjernes fra sett hjort-rapporteringen.

Les mer:

Du kan lese mer om dette i 2016-utgaven av Hjorteviltet.

Solberg, E. J., Veiberg, V., Rolandsen, C. M., Ueno, M., Nilsen, E. B., Gangsei, L. E., Stenbrenden, M. & Libjå, L. E. 2014. Sett elg- og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. – NINA Rapport 1043. 103 s. 

Sett hjort-skjema (bokmål)

Sett hjort-skjema (nynorsk)

www.settogskutt.no