Hopp til innhold

Villrein

Regjeringen foreslår å bevilge penger til villreinen

Regjeringen foreslår å gi 8,5 millioner kroner til å skaffe mer kunnskap om villrein i statsbudsjettet for 2020.

Regjeringen foreslår å bevilge penger til villreinen
Regjeringen foreslår å etablere en kvalitetsnorm for villrein. Foto: Statens naturoppsyn

I tillegg til å skaffe mer kunnskap, er målet å ta bedre på villreinstammen og stimulere til verdiskaping i villreinfjella. Villrein er en art som trenger ekstra oppføling for å overleve i framtida.

– Vi trenger mer kunnskap om hva som er treffsikre tiltak. Derfor vil vi lage en kvalitetsnorm som skal bidra til at vi har villrein i Norge i framtida også. I tillegg vil vi bevilge penger til verdiskaping og andre tiltak i villreinområda, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Vil etablere styringsverktøy for villrein

Av de 8,5 millioner kronene regjeringen foreslår, skal 4 millioner kroner brukes til å etablere og drive en kvalitetsnorm for villrein. Dette skal bli et styringsverktøy for å skaffe kunnskap om tilstanden til villreinen, hvilke utfordringer arten møter i de enkelte villreinområdene og hvilke tiltak forvaltningen kan sette i gang.

For å stimulere til bred verdiskaping i de ti nasjonale villreinområdene, særlig innen reiselivet, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til verdiskaping med 3 millioner kroner. 1,5 millioner kroner er foreslått til andre konkrete tiltak i villreinområdene.

Eneste land med opprinnelig villrein

Norge er det eneste landet i Europa med opprinnelig, vill fjellrein, med unntak av mindre forekomster i vestlige deler av Russland. Villrein er en nasjonal ansvarsart, og Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen.

De opprinnelige villreinfjell i Norge bestod av fire store hovedregioner. Det var sannsynligvis stor intern utveksling av dyr innad i disse regionene. I dag er situasjonen en ganske annen. De fire opprinnelige regionene i Norge er i dag delt inn i 23 mer eller mindre atskilte villreinområder.

Les mer om villrein