Hopp til innhold

Planlegger reetablering av en frisk villreinbestand i Nordfjella

En arbeidsgruppe skal gi innspill til revisjon av reetableringsplanen for Nordfjella sone 1. Arbeidsgruppen er satt sammen av lokale interesser og nasjonale fageksperter, og skal levere en rapport innen 15. april 2021.

Planlegger reetablering av en frisk villreinbestand i Nordfjella
Nordfjella sone 1 er inne i sitt tredje år uten villrein. Nå skal reetableringen av en ny villreinbestand konkretiseres. Foto: Per Jordhøy

Nordfjella sone 1 er inne i sitt tredje år uten villrein. Nå skal reetableringen av en ny villreinbestand konkretiseres.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har derfor opprettet en reetableringsgruppe som består av blant annet forskere og lokale forvaltere. Sammen skal de vurdere hvordan reetableringen kan skje på en måte som

1) sikrer fravær av skrantesjuke, god dyrehelse og god dyrevelferd

2) ivaretar villrein som nasjonal ansvarsart og villreinfaglige forutsetninger

3) sikrer god lokal forankring av reetableringsprosessen og bestandsplan.

– Vi ønsker at denne gruppa skal bidra til felles forståelse for både utfordringer og løsninger i forbindelse med reetableringen av villrein i Nordfjella sone 1, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Medlemmer med ulik kompetanse

For å sikre en best mulig vurdering av reetableringen, består gruppa består av 16 medlemmer med ulik kompetanse. Følgende medlemmer har alle takket ja til å bidra:

OrganisasjonNavn
CWD-koordinator for Aurland, Ulvik, Lærdal, Hemsedal, Hol og Ål kommuner Lars Nesse
Kontaktutvalget for Kontaktutvalget for reinlageneAsgrim Opdal
Filefjell tamreinlagRunar Bjøberg
Villreinutvalet for NordfjellaHarald Skjerdal
Villreinutvalet for NordfjellaSigmund Tveitehagen
Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og RaudafjellRunar Tufto
Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og RaudafjellSiri Bøthun
Universitetet i OsloAtle Mysterud
Veterinærinstituttet Petter Hopp
Veterinærinstituttet Jørn Vaage
Sveriges lantbruksuniversitetBjørnar Ytrehus
NINA Olav Strand
NMBU Knut Røed
NMBU Michael Tranulis
Universitetet i TromsøMorten Tryland
Villreinrådet i NorgeEndre Lægreid

Skal levere en felles anbefaling

Reetableringsgruppa skal levere en eller flere rapporter med tilrådninger til Mattilsynet og Miljødirektoratet innen 15. april 2021.

Rapportene skal brukes som grunnlag for direktoratenes revidering av reetableringsplanen fra 2017.

– Vi forventer ikke at gruppa har én felles anbefaling på alle punkter i mandatet, og ulike syn og vurderinger skal komme frem i rapporten. Vi tror at kombinasjonen av lokale interesser og nasjonale fagekserter vil gi oss gode innspill, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Det er Miljødirektoratet og Mattilsynet som foretar den endelige revisjonen av reetableringsplanen som skal leveres til Klima og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet høsten 2021.

Les arbeidsgruppas mandat