Hopp til innhold

skrantesjuke

På tur i Nordfjella i sommer?

Mattilsynet og Miljødirektoratet oppfordrer alle som ferdes i Nordfjella villreinområde om å ta visse forholdsregler for å hindre at skrantesjuke sprer seg til andre områder.

På tur i Nordfjella i sommer?

Skrantesjuke (CWD), er en smittsom hjernesykdom som kan ramme hjortedyr. Avmagring og unormal oppførsel er to av de vanligste symptomene, men hjortedyr kan også ha skrantesjuke uten å vise sykdomstegn. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyret. I Europa er vanlig skrantesjuke kun funnet hos villrein i Nordfjella villreinområde.

For å hindre at skrantesjuke sprer seg til andre områder ber Mattilsynet og Miljødirektoratet alle som ferdes i område om å ta visse forholdsregler.

Du som ferdes i Nordfjella villreinområde må:

 • Unngå kontakt mellom hunder og kadaver av hjortevilt. Hunder kan ta med seg smitten til nye områder.
 • Ikke ta med organisk materiale fra hjortevilt (f.eks. gevir eller avføring) ut av området.
 • Vaske skoene dine godt når du forlater området. Smitten kan sitte i jord, planter og lav.
 • Melde fra om du ser syke hjortedyr eller ferske kadaver av hjortedyr. Få med så nøyaktig informasjon som mulig om sted, gjerne med koordinater eller GPS-posisjon.
  Kontakt:
  Petter Braaten, Statens naturoppsyn
  Telefon: 924 07 771
  E-post: petter.braaten@miljodir.no.

–Vi distribuerer nå informasjonsplakater til turistkontor, hytter og andre aktuelle steder i Nordfjella med informasjon på norsk, tysk og engelsk, sier Harald Øverby i Mattilsynet.

– Det er viktig at alle som ferdes i området – ikke bare jegere – følger rådene.

 

Les også:

Regler for å hindre skrantesjukesmitte fra Nordfjella og Selbu (Mattilsynet)

Informasjon til villreinjegere i Nordfjella (Miljødirektoratet)