Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein Vilthelse

Økt sannsynlighet for frisk villrein

Beregninger etter villreinjakta 2019 viser at det er godt over 80 prosent sannsynlighet for at villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella sone 2 ikke er smittet av skrantesjuke (CWD).

Økt sannsynlighet for frisk villrein
Det er godt over 80 prosent sannsynlig av villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella sone 2 ikke er smittet av skrantesjuke. Foto: Statens naturoppsyn

1270 villrein ble felt under årets jakt på Hardangervidda, og 119 i Nordfjella sone 2. Ingen av dyrene som ble testet hadde skrantesjuke.

– Jegerne har gjort en stor innsats i jakta som har brakt oss langt på vei mot målet om å kunne friskmelde villreinstammene i områdene. Selv om vi ennå ikke kan slå fast at villreinen ikke har skrantesjuke, har sannsynligheten for dette økt betraktelig gjennom testing under årets jakt, sier seniorrådgiver Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet.

Utvidet jakt

I de to områdene ble villreinjakta i år forlenget. På Hardangervidda ble det åpnet for jakt kun på voksne villreinbukker, og det ble åpnet for å felle flere bukker enn tidligere. Dette ble gjort i jakten på den alvorlige dyresykdommen, ettersom sannsynligheten for å oppdage smitte er størst ved å teste voksne bukker.

Basert på analyserte prøver er det gjort en beregning av sannsynligheten for å påvise smitte i villreinstammene i området, etter en modell utviklet av forskere fra Veterinærinstituttet, Universitet i Oslo og Norsk institutt for naturforskning.

– Beregningen viser at sannsynligheten for at villreinen på Hardangervidda er frisk er 83-86 prosent, mens den i Nordfjella ligger mellom 84-88 prosent. Det er en sterk økning fra i fjor da sannsynligheten ble beregnet til kun 65 prosent, sier Hildegunn Viljugrein som er forsker ved Veterinærinstituttet.

Reetablering i Nordfjella sone 1

Villrein har tidligere vandret mellom Hardangervidda og Nordfjella sone 2, men også mellom Nordfjella sone 2 og sone 1, hvor sykdommen ble påvist og dyrene i villreinbestanden ble avlivet.

– For myndighetene er det viktig å vite om dette kan bety at villreinen på Hardangervidda og Nordfjella sone 2 er smittet av sykdommen, sier Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet.

Prøvetaking også i kommende jaktsesonger vil bidra til at man blir stadig mer sikre på at smitten ikke er å finne i de to områdene. Mattilsynet ønsker ikke å friskmelde en villreinbestand før beregningen viser at man er minst 99 prosent sikker på at bestanden ikke har skrantesjuke. Det kreves et høyt jaktuttak i årene fremover også for å nå dette målet.

Det kan være aktuelt å hente dyr fra disse to bestandene ved reetablering av villrein i sone 1 når denne er endelig friskmeldt

Nær 100 000 prøver

Så langt har Veterinærinstituttet analysert nesten 97 000 prøver i letingen etter sykdommen, som først ble påvist på ei syk simle i Nordfjella i mars 2016. Dette var det første dokumenterte tilfellet av sykdommen hos hjortedyr i Norge og Europa.

Gjennom kartleggingsprogrammet som ble opprettet etter funnet av sykdommen, er det funnet 26 tilfeller av CWD i Norge.

Under årets villreinjakt ble 4721 villrein felt, og i alle villreinområder i Norge testes villrein for skrantesjuke.

I Hjorteviltregisteret kan du se hvor mange villrein som ble felt i de ulike villreinområdene i 2019.