Hopp til innhold

Elg skrantesjuke Vilthelse

Nytt tilfelle av CWD på elg

Nytt tilfelle av prionsykdom påvist på en elg i Selbu. Sykdommen er dødelig for hjortevilt, men det er ingen kjent risiko for smitte til mennesker.
Mattilsynet oppfordrer om å melde ifra dersom du ser syke hjortedyr. Symptomer på sykdommen er unormal oppførsel og avmagring.

Nytt tilfelle av CWD på elg
Foto Camilla Næss

Dette er det tredje dokumenterte tilfellet av CWD på hjortevilt i Norge opplyser Mattilsynet i en pressemelding. Mattilsynet jobber sammen med Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet for å kartlegge hvor utbredt sykdommen er. Det vil nå tas flere prøver av dyr over hele landet, og planer for en systematisk kartlegging av hjortedyr vil være klar i løpet av kort tid, skriver Mattilsynet.

Meld i fra om syke dyr

Dersom du kommer over syke hjortedyr, eller dyr med unormal oppførsel, så ta kontakt med kommunal viltforvaltning eller Mattilsynet. Symptomer er avmagring og unormal oppførsel som sikling, ukoordinerte bevegelser. Sent i sykdomsforløpet kan dyret også sikle, drikke og urinere mye. Les mer om symptomer på Veterinærinstituttets nettsider.

Les også:

Fakta om: Chronic Wasting Disease (CWD)

Veiledning til kommunene om sykdommen chronic wasting disease (CWD)

Prionsykdom påvist hos elg