Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning

Mattilsynet har i dag mottatt en ny vurdering om faren for spredning av skrantesjuke. Rapporten er laget av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM), og vil danne et viktig grunnlag for videre forvaltning og bekjempelse av den smittsomme sykdommen.

Ny rapport om skrantesjuke og fare for spredning
Merket villreinbukk som ble påvist smittet av skrantesjuke i Nordfjella villreinområde. Foto: Roy Andersen, NINA

Mattilsynet ba VKM om en oppdatering og eventuell utdyping av viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av Skrantesjuke i og ut av Nordfjella.

Mattilsynet vil nå sette seg inn i rapporten og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige å iverksette for å begrense spredning av smitte.

Hele rapporten kan du laste ned på VKM sine sider