Hopp til innhold

Vilthelse

Ny rapport om hjortens helse

En ny rapport for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) 2018 viser at det i fjor ble fokusert på viktige virussykdommer (hepatitt E, skogflått-encefalitt og munnskurv) hos hjortevilt og moskus. HOP har som mål å frambringe systematiske og oppdaterte data om helsetilstanden i norske hjorteviltbestander og hos moskus.

Ny rapport om hjortens helse
I tillegg til CWD, har det i 2018 vært fokus på viktige virussykdommer (hepatitt E, skogflått-encefalitt og munnskurv) hos hjortevilt og moskus. Foto: Johan Trygve Solheim, Veterinærinstituttet

HOP feiret i 2018 20-årsjubileum med et stort jubileumsseminar og et nytt årshjul over aktuelle sykdommer hos hjortevilt.

I tillegg til CWD, har ble det i 2018 fokusert på viktige virussykdommer (hepatitt E, skogflått-encefalitt og munnskurv) hos hjortevilt og moskus. Videre rapporteres forekomst og betydning av to parasitter hos hjort, og et prosjekt for å kartlegge hjerneforandringer hos eldre elger.

Arbeidet med CWD har ført til ekstraordinær arbeidsbelastning også i 2018. Arbeidet med CWD blir rapportert i en egen rapportserie fra Veterinærinstituttet (OK-rapport). Her gis kun en kort oppsummering av status og utvikling for CWD i 2018.

Gjennom 2018 ble det testet 33 658 hjortedyr for CWD i Norge, inkludert Svalbard. De fordeler seg på 3 681 villrein, 12 017 tamrein, 643 oppdrettshjort, 7 785 vill hjort, 6 705 elg, 2 124 rådyr, 48 dåhjort og 655 dyr hvor arten ikke er oppgitt. Sykdommen ble påvist hos totalt syv dyr i 2018; seks villrein fra statlig felling i Nordfjella og hos ei eldre elgku i Flesberg, Buskerud. I tillegg ble 22 moskus fra Dovrefjell testet for prionsykdom, alle var negative for CWD.

Miljødirektoratet er oppdragsgiver og finansierer HOP.

Les hele rapporten.

Lenke til Veterinærinstituttet