Hopp til innhold

Forskning skrantesjuke Vilthelse

Norsk versjon av rapport om skrantesjuke

Deler av den siste risikovurderingen av skrantesjuke er nå tilgjengelig på norsk. Det er kapitlene om eksponering av sykdommen og konklusjoner med svar på spørsmål som er oversatt.

Norsk versjon av rapport om skrantesjuke
Villrein med skrantesjuke. Foto: Roy Andersen, NINA

– Originalrapporten er skrevet på vitenskapelig engelsk. For at flest mulig skal kunne sette seg best mulig inn i innholdet, var det viktig å få oversatt de mest sentrale kapitlene, sier veterinær og forsker Bjørnar Ytrehus i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ytrehus var faglig leder for rapporten «Factors that can contribute to spread of CWD – an update on the situation in Nordfjella, Norway». Han ble derfor spurt av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å gjøre oversettelsen. Det er VKM, der Ytrehus er medlem av faggruppen for mikrobiell økologi, som står bak rapporten. Den ble publisert i desember 2018 på oppdrag fra Mattilsynet.

VKM har vurdert en rekke ulike faktorer som påvirker spredning av skrantesjuke innenfor og ut av Nordfjellaområdet. Området omfatter hele Aurland, Lærdal og Hemsedal kommuner og deler av Ål, Hol, Eidfjord og Ulvik kommuner. Sentralt i området ligger Nordfjella villreinområde, som deles i en nordlig Sone 1 og en sørlig Sone 2. I Sone 1 ble villreinen utryddet for å bekjempe skrantesjuke. Hovedbudskapet i rapporten er at skrantesjuken ikke er ferdig bekjempet.

Kapitlene som er oversatt handler kort sagt om hvor prionsmitten kan finnes i dagens situasjon, og de forteller om hvilke faktorer som kan bidra til å spre skrantesjuke innen og ut av Nordfjellaområdet.

Norsk oversetttelse av kapitler om eksponering og konklusjoner