Hopp til innhold

Forskning Villrein

NINA fjerner merkehalsbånd fra villrein

Etter funn av isdannelse på flere merkehalsbånd har Norsk institutt for naturforskning (NINA) nå satt i gang en aksjon for å fjerne halsbåndene fra fem villrein i Nordfjella villreinområde sone 2. Senderne vil bli forsøkt utløst med fjernstyring.

NINA fjerner merkehalsbånd fra villrein
NINA har fjernet radiohalsbåndene til samtlige fem merkede rein i sone 2 i Nordfjella. Foto: Aurland Fjellstyre

Beslutningen ble tatt av NINA mandag 29. januar på et hastemøte i samråd med Mattilsynet og Miljødirektoratet, etter at flere reinsdyr er observert med is på halsbåndet. Isklumpene er forholdsvis små og har sannsynligvis ikke skapt stort ubehag for de merkede reinene, men NINA tar ingen sjanser og fjerner halsbåndene.

Undersøkte merkede dyr

De nye tilfellene ble observert av fjelloppsynsfolk fra Aurland fjellstyre på ettermiddagen fredag 26. januar. NINA hadde bedt fjellstyret om å oppsøke de merkede dyrene i sone 2 i Nordfjella og undersøke om de hadde isdannelse i halsbåndet, noe det viste seg at samtlige hadde. Det utvidete tilsynet i Nordfjella ble satt i gang etter at Statens naturoppsyn (SNO) før helga avlivet en merket rein med en isklump i halsbåndet. (Les mer om hendelsen i en pressemelding fra NINA: Avlivet simle med isklump i halsbåndet). Denne merkede reinen ble imidlertid observert og avlivet i Nordfjella sone 1, der SNO skal skyte ut hele bestanden for å bekjempe skrantesjuke. SNO vil følge ekstra nøye med merkede rein i dette området i forbindelse med den statlige fellingen. De fem dyrene som nå er påvist med isdannelse i halsbåndene hører til i flokken som lever i sone 2, altså i områdene rundt Hallingskarvet, der det ikke er funnet skrantesjuke.

Hensynet til dyrene er viktigst

– Vi har diskutert de nye funnene med Mattilsynet, som har tilsyn med dyrevelferden hos forsøksdyr, og Miljødirektoratet, som er oppdragsgiver for dette merkeprosjektet. I samråd med dem har vi kommet til at vi skal fjerne senderne fra disse fem dyrene. Selv om det ikke er observert unormalt atferd fra de merkede dyrene, så må vi regne med at dette kan bli svært ubehagelig for dem. Det er stor fare for at isklumpene vil balle på seg og bli tyngre. Dette vil vi unngå, derfor vil vi nå prøve å aktivere den innebygde utløserfunksjonen på halsbåndene slik at de faller av, forteller veterinær Bjørnar Ytrehus, dyrevelferdsombud i NINA.

Dersom utløserfunksjonen ikke virker på grunn av isdannelsen, så vil dyrene bli avlivet grunnet dyrevelferden. Ett av de fem dyrene har et gammelt halsbånd uten utløserfunksjon og i det tilfellet er avliving eneste utvei.

Få tilfeller

NINA vil gjennomføre tiltakene i samarbeid med lokalkjente fjelloppsynsfolk fra Aurland fjellstyre så fort det er mulig i forhold til været. Forskningsinstituttet har også bedt lokale fjelloppsynsfolk i alle andre villreinområder hvor det er radiomerket rein om å dra ut på fjellet og sjekke merkede dyr.

Isdannelse på merkehalsbånd er fram til i år registrert kun to ganger tidligere på i alt cirka 400 merkede villrein i Norge. Forskerne tror at spesielle værforhold med fuktig luft i kombinasjon med lave temperaturer er årsaken til at dette kan skje akkurat i Nordfjella.

NINA har tatt kontakt med produsenten for å finne årsaken til isingen, og for å gjøre tiltak slik at man unngår dette problemet i fremtiden. Radiosenderne med designet som er benyttet i disse tilfellene vil bli faset ut.

Gir viktig informasjon

– Merkingen av villrein gir oss mye kunnskap om hvordan vi skal sikre at menneskelige inngrep og forstyrrelser ikke ødelegger livet for villreinen. På den måten har merkehalsbåndene gitt bedre velferd for utallige villrein. Det at vi mister informasjonen fra disse senderne vil være en ulempe også for arbeidet med å bekjempe skrantesjuke, men hensynet til disse dyras velferd er viktigere slik situasjonen er nå, sier Ytrehus.

Les mer om denne saken på nina.no: Flere villrein med isdannelse på halsbånd

Kontaktpersoner i NINA:

Bjørnar Ytrehus

Morten Kjørstad