Hopp til innhold

Elg Hjort Rådyr Villrein

Når ulykken er ute – gjør slik:

Når ulykken er ute – gjør slik:
Viltpåkjørsler koster samfunnet store summer hvert år. Derfor er det et høyt prioritert mål å redusere omfanget av slike ulykker. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Om du er uheldig og kolliderer med hjortevilt:

  • Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant
  • Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen
  • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.

 

Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

 

16 ulykker hver dag

Årlig blir omkring 6 000 hjortedyr  drept i sammenstøt med motorkjøretøyer på norske veier og baner. Tar man med ulykker uten dødelig utgang for viltet, er tallet høyere.
Sammenstøtene medfører store samfunnsøkonomiske kostnader grunnet skade på materiell og personer, i tillegg også store lidelser for dyrene.
Antallet viltpåkjørsler øker. Høyere hastighet på veiene er en medvirkende årsak.

Kjører du i 70 kilometer i timen i stedet for 80, minsker risikoen for ulykker med 50 prosent, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.
De fleste ulykkene skjer i nærheten av skog og vassdrag. Risikoen er størst de to-tre timene før solnedgang og de to-tre første timene etter soloppgang.
Vær oppmerksom på skilting lags veien.

 

Ha alltid merkebånd i bilen

If har i samarbeid med Norges Jeger- og fiskerforbund utarbeidet et viltbåndet. Merkebåndet bør ligge i bilen sammen med skademeldingen og kan fås ved henvendelse til njff@njff.no eller på telefon 66792200.

Dersom du ikke har merkebånd tilgjengelig, kan du knyte en plastpose eller annet synlig til en grein eller et tre der ulykke skjedde.

 

App til smartphone

Med applikasjonen If hjelper deg på smarttelefonen din har du alltid viktige nødnumre tilgjengelig ved en trafikkulykke eller nødsituasjon – samme hvor i Europa du befinner deg.
If hjelper deg tar utgangspunkt i din aktuelle posisjon, forutsatt at GPS og dataroaming er slått på i mobilen.
Her finnes et eget avsnitt om hva som må gjøres ved en viltulykke.