Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om mistanke om et nytt tilfelle av skrantesjuke hos en villrein i Nordfjella. Dyret ble felt under ordinær jakt, som et ledd i den nasjonale aksjonen for å bli kvitt den dødelige sykdommen. Tidligere i høst har det blitt funnet to andre tilfeller av skrantesjuke hos villrein i samme område.

Ny mistanke om skrantesjuke i Nordfjella
Skjermdump. Video: NINA/Norsk villreinsenter

Sykdommen er alltid dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker, hverken fra dyr eller kjøtt.

─Vi er ikke overrasket over at det nå er varslet om en ny mistanke. Vi har forventet å finne flere smittede villrein i Nordfjella, og retter en stor takk til jegere og andre som gjør en enorm innsats i disse dager, sier Kristin Ruud Alvseike, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som har skutt villreinen. Slakteskrotten blir tatt hånd om av Mattilsynet og sendt til Veterinærinstituttet for videre prøvetakning. Slakterester som ligger igjen i fjellet skal også hentes ut.

I 2017 har omlag 600 villrein fra Nordfjella blitt testet for skrantesjuke, hvorav tilsammen tre har vært positive.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, pjuskete pels, hyppig urinering og unormal oppførsel, for eksempel dyr som ikke skyr mennesker. Dette vil være til god hjelp for å få en oversikt over hvor utbredt sykdommen er i Norge.

For å hindre utbredelsen av sykdommen er det innført en rekke forbud i Norge.

Mer informasjon om det finnes her:

Kontaktinformasjon

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910.

Andre henvendelser: Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.

Skrantesjuke

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Sykdommen er dødelig for dyr, men har aldri smittet til mennesker.