Hopp til innhold

Forskning

Klimaendringer vel så viktig for økning av borreliose som hjortedyr

Borreliose er en av flere sykdommer som smitter fra flått til menneske. Økningen i sykdomstilfeller de siste tiårene tilskrives i stor grad tette hjorteviltbestander. Ny forskning viser imidlertid at hjorteviltet alene ikke kan forklare økningen i borreliosetilfeller i Norge.

Klimaendringer vel så viktig for økning av borreliose som hjortedyr
Større hjorteviltbestander kan ikke alene forklare økningen i borreliosetilfeller i Norge. Foto © Egill J. Danielsen

Hjortedyr får ufortjent mye skyld for økningen av borreliose, skriver Atle Mysterud, professor i økologi ved Universitetet i Oslo, og Hildegunn Viljugrein, seniorforsker ved Veterinærinstituttet, i Aftenposten Viten.

Gjennom prosjektet TICKDEER har de undersøkt sammenhengene mellom hjortedyras bestandstetthet og mengde flått og borreliose-tilfeller. Resultatene som nå er publisert i fagtidsskriftet Nature Communications overrasker kanskje mange.

–Det er en viss sammenheng mellom hjortedyrbestanden og borreliose, men denne effekten er ikke veldig stor, sier Mysterud til Hjorteviltportalen.

Flått på rådyr. Foto Atle Mysterud, UIO

Flått på rådyr. Foto Atle Mysterud, UIO

Komplekse sammenhenger

Forskerne fant noen flere tilfeller av borreliose i kommuner med tette hjortedyrbestander, men økningen i antallet hjortedyr er ikke stor nok i seg selv til å forklare økningen i borreliose-tilfeller i Norge. Også andre faktorer som varmere klima og endringer i arealbruk er en del av bildet.

Flåtten trives i tett vegetasjon, og gjengroing bidrar til gode levekår. Varmere klima bidrar til at flåtten får en lengre vekstsesong, og også sprer seg nordover. Tette hjortedyrbestander bidrar også til mer flått. Men ifølge Mysterud er ikke hjortevilt selv smittebærere for Borrelia-bakterien. Flåtten får derimot i seg smitten fra smågnagere og fugl.

Forskerne konkluderer med hjorteviltforvaltningen kan ha innflytelse på tilfeller av sykdommen borreliose, men at en reduksjon i antallet hjortedyr ikke nødvendigvis er nok for å hindre økning i antallet sykdomstilfeller.

–Vi har for eksempel hatt en viss økning i antall tilfeller av borreliose på Sørlandet i en periode hvor bestanden av rådyr og elg var i nedgang, framhever Mysterud.

Nytt prosjekt gir mer kunnskap

Ennå mangler forskerne mye kunnskap om det komplekse samspillet mellom flått, vertsdyr og Borrelia-bakterien. Mysterud og co har derfor startet prosjektet EcoTick som skal undersøke sammenhengene mellom endringer i arealbruk og klima og økningen i flåttbårne sykdommer.

Kontakt:

Atle Mysterud, Institutt for biovitenskap, UIO

Hjemmeside

 

Les hele artikkelen her:

Mysterud A, Easterday WR, Stigum VM, Aas AB, Meisingset EL, Viljugrein H. (2016). Contrasting emergence of Lyme disease across ecosystems. Nature Communications 7:11882. doi: 10.1038/ncomms11882

Les også:

Flått og borreliose vil øke selv om antall hjortedyr går ned – Magasinet skog.no

Økningen av borreliose skyldes ikke bare hjortedyra – NIBIO

Hjorteviltblod tar knekken på borreliabakterien – Hjortevilt.no

Hjortedyra, flåtten og folkehelsen – Hjortevilt.no