Hopp til innhold

Villrein Vilt og trafikk

Vil ha tunnel under Hardangervidda

Vil ha tunnel under Hardangervidda

Olav H. Opedal, leder i villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, ser en tunnel under Hardangervidda – fra Sysenvann i vest til Haugastøl i øst – som den beste løsningen for villreinforvaltningen i området. Den vinteråpne veien skaper store problemer for villreinen i dag, med tanke på kryssinger. Årshjul villrein – En tunnel løser disse problemene, og villreinforvaltningen … Les mer av «Vil ha tunnel under Hardangervidda»


Elg Hjort Rådyr Villrein Vilt og trafikk

10 tips for å unngå krasj med hjortevilt

10 tips for å unngå krasj med hjortevilt

Der det er fareskilt, er det kjente dyretråkk og dermed høyere sannsynlighet for at dyr kan komme. Husk å lese underskiltet på fareskiltet også da det forteller deg over hvor lang strekning faren gjelder. Faren er nemlig ikke bare akkurat der hvor fareskiltet står. 10 tips for å unngå påkjørsel: Vær oppmerksom – la GPS … Les mer av «10 tips for å unngå krasj med hjortevilt»


Elg Vilt og trafikk

Elgkrasj koster samfunnet hundrevis av millioner

Elgkrasj koster samfunnet hundrevis av millioner

Elgkollisjon kan føre til skade på kjøretøy, fører og elgen selv. I snitt koster en elgkollisjon 150.000 kroner, ifølge forsikringsselskapet If. – Grunnen til at gjennomsnittet er såpass høyt er fordi relativt mange personbiler blir kondemnert etter elgpåkjørsler, sier Ifs informasjonsdirektør Jack Frostad til Nationen. 285 millioner kroner Tall fra Hjorteviltregisteret viser omtrent 1900 registrerte … Les mer av «Elgkrasj koster samfunnet hundrevis av millioner»