Hopp til innhold

Villrein Vilt og trafikk

Vil ha tunnel under Hardangervidda

Vil ha tunnel under Hardangervidda

Olav H. Opedal, leder i villreinnemnda for Hardangerviddaområdet, ser en tunnel under Hardangervidda – fra Sysenvann i vest til Haugastøl i øst – som den beste løsningen for villreinforvaltningen i området. Den vinteråpne veien skaper store problemer for villreinen i dag, med tanke på kryssinger. Årshjul villrein – En tunnel løser disse problemene, og villreinforvaltningen … Les mer av «Vil ha tunnel under Hardangervidda»


Villrein

Turtips i villreinfjellet

Turtips i villreinfjellet

Mange av våre villreinområder er populære fjellområder med turisthytter og et godt utbygd sti- og løypenett. Det er også i disse områdene vi finner de største sammenhengende verneområdene i Norge. Mer om villrein og skisport på villrein.no Kjente og kjære navn som Hardangervidda, Rondane og Dovrefjell/Sunndalsfjella er både villreinområder, nasjonalparker og flotte turområder. Villreinen trives … Les mer av «Turtips i villreinfjellet»Villrein

«Horisont Snøhetta» – et stort forskningsarbeid om villrein og samfunn

«Horisont Snøhetta» – et stort forskningsarbeid om villrein og samfunn

Resultatet av fire års studier av villrein, ferdsel og samfunnsforhold i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med tilgrensende villreinarealer, ble presentert for 90 inviterte på Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn nylig. Det melder villrein.no Forskningsprosjektet, som har kostet 14,5 millioner kroner, kom som en direkte følge av all støyen som fulgte i kjølvannet av vedtaket i Miljøverndepartementet i … Les mer av ««Horisont Snøhetta» – et stort forskningsarbeid om villrein og samfunn»


Elg Hjort Rådyr Villrein

Brukerkurs i Hjorteviltregisteret

Brukerkurs i Hjorteviltregisteret

– Dette er brukeropplæring for avansert bruk av Hjorteviltregisteret, sier fagkonsulent i Naturdata, Bodil Haukø. På de fire kursene så langt i år er det registrert rundt 100 deltakere, hovedsakelig ansatte i kommunal og fylkeskommunal viltforvaltning. Tromsø og Molde – Kursene er skreddersydd viltforvalterens behov. Vi håper å hjelpe til med gjøre Hjorteviltregisteret tvers igjennom … Les mer av «Brukerkurs i Hjorteviltregisteret»


Elg Hjort Rådyr Villrein Vilt og trafikk

10 tips for å unngå krasj med hjortevilt

10 tips for å unngå krasj med hjortevilt

Der det er fareskilt, er det kjente dyretråkk og dermed høyere sannsynlighet for at dyr kan komme. Husk å lese underskiltet på fareskiltet også da det forteller deg over hvor lang strekning faren gjelder. Faren er nemlig ikke bare akkurat der hvor fareskiltet står. 10 tips for å unngå påkjørsel: Vær oppmerksom – la GPS … Les mer av «10 tips for å unngå krasj med hjortevilt»


Villrein

Kan denne bli turistmagnet?

Kan denne bli turistmagnet?

Buskerud fylkeskommune har ledet et forprosjekt som skal avklare rammebetingelsene for næringsmessig opplevelsesutvikling knyttet til villrein. Forprosjektet skal også vurdere hvordan man gjennom et eventuelt hovedprosjekt kan få til konkret opplevelsesutvikling rundt villreinen innenfor gjeldende regelverk og på en måte som gir lokal næringsutvikling. –  Gir fjellene en ny dimensjon Villreinen med sin unike historie … Les mer av «Kan denne bli turistmagnet?»


Elg Hjort Rådyr Villrein

Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen

Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen

– Vi vil gjerne at Hjorteviltportalen gir brukerne oversikt over hva som kommer av kurs, seminar og andre aktiviteter knyttet til elg, hjort, villrein og rådyr, sier redaktør Egill J. Danielsen. Han legger til at dette samtidig er en mulighet for arrangøren til å markedsføre et arrangement gratis. Hva skjer? Registrer arrangement ved å trykke … Les mer av «Meld inn kurs, seminar og aktiviteter til Hjorteviltportalen»


Villrein

Mener denne kartløsningen ødelegger for jakten

Mener denne kartløsningen ødelegger for jakten

Oppsynsmann i Statens naturoppsyn, Knut Nylend, mener at Numedalsnetts nettbaserte reinsmelding bidrar til at jegerne ligger på sofaen fremfor å komme seg på jakt. – Reinen må skytes der den er, og da må det være jegere der, sa Nylend til villrein.no under villreinutvalgets årlige evalueringsmøte på Skinnarbu Høyfjellshotell. – Virker mot sin hensikt Problemet … Les mer av «Mener denne kartløsningen ødelegger for jakten»