Hopp til innhold

Elg Forskning

Fra vinter til sommerbeite – kan gi flere tvillingfødsler

Artikkelen er hentet fra hjorteviltet-logo.png
Fra vinter til sommerbeite – kan gi flere tvillingfødsler

Tidligere undersøkelser av elgen i Nord-Trøndelag har vist at det er stor variasjon i hvor store arealer dyrene bruker. Flere av elgene langs kysten har årsleveområder på noen få kvadratkilometer, mens andre vandrer kortere eller lengre distanser mellom sommer- og vinterleveområder. Data fra 144 GPS-merka elg ble benyttet for å undersøke hvorvidt trekkende elg hadde … Les mer av «Fra vinter til sommerbeite – kan gi flere tvillingfødsler»


Elg Forskning

Hvor mange elg spiser ulven?

Hvor mange elg spiser ulven?

Gjennom sin doktorgradsavhandling «Predatory behaviour of wolves in Scandinavia» har Zimmermann forsket på hva ulven i Skandinavia spiser, hvilke av hjorteviltartene som den foretrekker og hvordan dette påvirker bestandene.   Elg på menyen Arbeidet inngår i det skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV, som begynte å merke ulv med GPS-halsbånd i 2001, for å studere ulvens byttevalg og … Les mer av «Hvor mange elg spiser ulven?»


Elg Forskning Hjort Villrein

Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009

Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttige å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. Denne rapporten ble opprinnelig publisert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2010. Sammendrag  Fullversjon: NINA-rapport 594, 32 sider (PDF) Overvåkingen av nedfallet av Cs-137 i ulike vekst- og dyrearter i naturlige … Les mer av «Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009»


Forskning Hjort

Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar

Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar

Hjorteviltportalen publiserer samandrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønskjer oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. Denne rapporten vart opprinneleg publisert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2010. Problemstillingar rundt hjortens bestandstettleik kan nokre plassar ha endra seg sidan då. Samandrag Fullversjon: NINA-rapport 571, 40 sider Dei … Les mer av «Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar»


Elg Forskning

Elgens genetiske struktur i Norge

Elgens genetiske struktur i Norge

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. NB: Denne rapporten inneholder mange fagbegreper. Rapporten ble opprinnelig publisert av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2009 Sammendrag: Fullversjon: NINA-rapport 467, 35 sider Elgen er en viktig naturressurs i Norge med … Les mer av «Elgens genetiske struktur i Norge»


Elg Forskning Hjort

Ettersøkshundene klarte ikke jobben

Ettersøkshundene klarte ikke jobben

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. Sammendrag: Fullversjon: NINA-rapport 688, 52 sider Norge har lange tradisjoner for å utøve jakt og fiske, og det er fokus på at dette skal skje innen etisk forsvarlige rammer. I de siste … Les mer av «Ettersøkshundene klarte ikke jobben»


Forskning Hjort

Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring

Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. Sammendrag Rapporten i fullversjon, 81 sider Bakgrunnen for prosjektet er den raske økningen i hjortestammen, og det økte behovet i forvaltningen for kunnskap om (1) arealbruk, (2) økologisk bærekraft og (3) muligheter … Les mer av «Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring»


Forskning

Hjortevilt og trafikk i Norge

Hjortevilt og trafikk i Norge

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. Sammendrag Fullversjon: NINA Rapport 463, 86 sider Hjorteviltet er en viktig naturressurs i Norge, med stor økonomisk og rekreasjonsmessig betydning for jaktrettshavere og jegere. I takt med stadig økende bestandstetthet ser vi … Les mer av «Hjortevilt og trafikk i Norge»


Forskning

Rogn, osp og selje – Har de en framtid i norsk natur?

Rogn, osp og selje – Har de en framtid i norsk natur?

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. Sammendrag Fullversjon: NINA Rapport 806, 29 sider Rogn, osp og selje (ROS) er viktige og høyt prefererte beiteplanter for hjortevilt. Som følge av høye og økende bestandstettheter av elg, hjort og rådyr, … Les mer av «Rogn, osp og selje – Har de en framtid i norsk natur?»


Elg Forskning Hjort Villrein

Hjortevilt 1991-2011 – sammendrag

Hjortevilt 1991-2011 – sammendrag

Sammendrag Fullversjon: NINA-rapport 885, 156s Overvåkingsprogrammet for hjortevilt blir gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og NINA har hatt ansvaret for gjennomføringen av programmet siden oppstarten i 1991 og fram til i dag. Datamaterialet som er samlet inn i løpet av disse 21 årene representerer en unik mulighet til å følge sentrale utviklingstrender … Les mer av «Hjortevilt 1991-2011 – sammendrag»