Hopp til innhold

Elg Jakt skrantesjuke

Kartlegger skrantesjuke i Lierneregionen

Etter at det ble bekreftet et tilfelle av skrantesjuke (CWD) på ei elgku felt i Lierne ønsker myndighetene å intensivere prøvetakingen i Trøndelag. Jegere i Lierneregionen bes nå om å levere inn hjerne-, møkk- og svelglymfeknuteprøver.

Kartlegger skrantesjuke i Lierneregionen
Kartleggingen av skrantesjuke intensiveres etter funn hos elg i Lierne. Jegere i Lierneregionen bes nå levere inn svelglymfeknuter, hjerne-, og møkkprøver fra jakta. Foto Camilla Næss/NINA

Jaktinnsamling i Lierneregionen

I 2016 ble det funnet to tilfeller av skrantesjuke på elg i Selbu i Sør-Trøndelag. Tilfellet i Lierne er det tredje tilfellet av skrantesjuke på elg. I tillegg er sykdommen påvist hos sju villrein i Nordfjella.

Etter at det ble bekreftet funn av skrantesjuke på elg i Lierne ønsker myndighetene nå økt prøvetaking i Lierneregionen. Arbeidet med å få til dette starter 13. oktober 2017. Jegere i området bes om å levere inn hjerne-, møkk- og lymfeknuteprøver.

Prøvetakingen i Lierneregionen omfatter følgende kommuner:
Se full oversikt over kartleggingsområder og kontaktpersoner på NINAs nettsider   

  • Lierne
  • Snåase – Snåsa
  • Raarvihke – Røyrvik
  • Namsskogan
  • Grong
  • Steinkjer

Innsamlingen og prøvetakingen er et samarbeid mellom NINA, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Opplærings- og informasjonsmøte i Lierne

Det blir opplærings- og informasjonsmøte for jegere/jaktlag i Lierne kommune tirsdag 17.oktober kl. 18:00 i Storsalen, Kommunehuset, Lierne.

Her blir det blant annet demonstrasjon og veiledning i uttak av lymfeknuter og hjerneprøver. Det vil samtidig bli delt ut «jegerpakker» med prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt til å returnere prøve i.

Veiledning til jegere som skal ta skrantesjukeprøver

Jegerne skal selv ta ut hjerneprøve, svelglymfeknuter og møkkprøve fra felte dyr og sende dette direkte til Veterinærinstituttet for analyse. Jeger vil få utlevert prøvetakingsutstyr og ferdigfrankert konvolutt til å returnere prøvene i.

Jegerveiledning: Slik tar du hjerne- og møkkprøver til skrantesjukekartleggingen 2017

Meld fra om syke dyr

Jegere og andre som ser hjortedyr som viser tegn til sykdom bes om å varsle Mattilsynet. Dyr som er smittet av skrantesjuke kan være magre og de kan være mindre sky for mennesker enn vanlig.