Hopp til innhold

Hjortevilt og samfunn Vilthelse Viltkjøtt

Kanadiske hjortejegere syke av parasitt

Kanadiske myndigheter melder om et utbrudd av toksoplasmose. Seks jegere er blitt syke etter å ha spist kjøtt fra hvithalehjort felt i USA. Hos de aller fleste mennesker forløper denne typen infeksjon uten symptomer.

Kanadiske hjortejegere syke av parasitt
Studier fra Veterinærinstituttet tyder på at parasitten Toxoplasma gondii forekommer hyppigst hos rådyr blant hjorteviltet. Foto: John D. C. Jinnell, NINA

Dårlig varmebehandlet kjøtt var kilden til infeksjonen. Samtlige personer fikk symptomer som hodepine, feber, muskel- og leddsmerter etter å ha spist hvithalehjort. Et lignende tilfelle ble nylig rapportert hos jegere i delstaten Wisconsin i USA.

Symptomer hos én av ti

– Vanligvis gir toksoplasmose få eller ingen symptomer. Feber og influensalignende symptomer kan forekomme hos ca. 10 prosent av de smittede, men infeksjonen kan medføre alvorlige konsekvenser for fosteret til gravide som smittes for første gang under svangerskapet og for personer med svekket immunsystem. Overføring av smitte, spesielt i første del av svangerskapet, kan føre til abort eller gi barnet varige skader, forteller veterinær og seniorrådgiver Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet.

Toxoplasma gondii er en encellet parasitt som lever sitt voksne liv i tarmen hos kattedyr, her i landet hos huskatt og gaupe. Hjortedyrene blir smittet av parasitten når avføring fra katt og gaupe spres i miljøet der hjortedyrene beiter. De kan være smittet uten at de viser tegn til sykdom. Mennesker kan for eksempel få i seg parasitten ved å spise rått eller dårlig varmebehandlet kjøtt (spesielt fra gris og sau), via kontakt med katteavføring eller uvaskede grønnsaker og bær.

Hyppigst hos rådyr

Studier fra Veterinærinstituttet tyder på at parasitten forekommer hyppigst hos rådyr blant hjorteviltet. Av 4 300 undersøkte viltlevende hjortedyr hadde 34 prosent av rådyrene, 13 prosent av elgene, 7,5 prosent av hjortene og 1 prosent av villreinen antistoff mot Toxoplasma gondii. Dette tyder på at dyrene er smittet og trolig er bærer av vevscyster i blant annet kjøttet.

– Det viste seg også at prosentandelen positive dyr økte med alderen på dyra, spesielt hos rådyr og elg med henholdsvis 46 prosent og 18 prosent i aldersgruppen 2,5 år og eldre. Årsaken til den lave forekomsten hos villrein er trolig at det er lite kattedyr i reinens leveområder, sier veterinær og seniorforsker Turid Vikøren ved Veterinærinstituttet.

Husk håndhygienen

Oppvarming kan inaktivere vevscyster av Tokoplasma gondii i kjøtt. Resultater fra ulike studier gir ikke noe entydig svar på hvilken temperatur og tid som er nødvendig, men oppvarming til 70 ºC indre kjernetemperatur i minst 10 minutter er trolig tilstrekkelig.

Pass på å ha god håndhygiene ved håndtering av hjorteviltkjøtt på kjøkkenet og unngå å smake på rått hjorteviltkjøtt eller spise kjøtt som ikke er fullstendig gjennomstekt/-kokt. Mange kvinner er aktive hjorteviltjegere eller deltar i slakting og bearbeiding av hjortevilt. Selv om sannsynligheten for å bli smittet ved slik aktivitet er liten, bør gravide være oppmerksomme på at de kan få parasittinfisert materiale på hendene. Ved slakting bør gravide være nøye med bruk av hansker, fulgt av god håndvask.

 

Les mer om toksoplasmose hos Folkehelseinstituttet

Les mer om toksoplasmose hos Veterinærinstituttet