Hopp til innhold

Jakt

Jegeravgiften blir digital

Fra og med i år kan alle jegere slippe å ta med seg jegeravgiftkortet når de skal ut på jakt. Betaling og dokumentasjon av jegeravgift digitaliseres.

Jegeravgiften blir digital
Felt villreinbukk. Foto: Jan Vidar Akselberg, NINA

– Dette blir enklere for jegerne og en effektivisering av forvaltningen. På sikt er målet at det eneste papiret du trenger å ta med deg ut i marka kommer på «rull», sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Rundt 300 000 norske jegere får i forkant av at jaktåret starter 1. april et brev fra staten om betaling av jegeravgiften.

Alle som skal drive med jakt, lisensfelling eller fangst må ha betalt denne avgiften. Pengene går inn i viltfondet og brukes til å styrke den lokale viltforvaltningen.

Fram til nå har dette vært en papirtung prosess hvor de rundt 300 000 aktive jegerne som står i Jegerregisteret mottar brev og giro på papir. Når avgiften er betalt, må jegerne med dagens ordning dokumentere dette på jegeravgiftskortet i papir som skal være med ut på jakt.

Alt du trenger på Min jegerside

Fra og med i år kan alle som vil, benytte de digitale løsningene på Min jegerside hos Jegerregisteret og få jegeravgiftskortet på telefonen. Avgiften kan betales med Visa, MasterCard eller Vipps. De omtrent 50 000 jegerne som allerede bruker e-faktura får i år all kommunikasjon digitalt via Altinn og Min jegerside.

– For å starte litt forsiktig begynner vi med de jegerne som vi vet foretrekker digital betaling, men de nye tjenestene er åpne for alle jegere som ønsker det sier Hambro.

Fra Min jegerside på Jegerregisteret finner du fra i år jegeravgiftskortet, samt dokumentasjon på registrering som lisensjeger og autorisasjon som jegerprøveinstruktør hvis det er aktuelt. Dokumentasjonen kan lett lagres på telefonen ved å ta et bilde/skjermdump.

Digitalt førstevalg

Fra neste år vil alle jegere få all kommunikasjon via Altinn og Min jegerside.
– Prinsippet om digitalt førstevalg innebærer at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne. I den digitale hverdagen tror vi jegerne er som alle andre: de forventer raskere svar og enklere prosesser, sier Hambro.

Skyteprøve på papir inntil videre

Målet er å digitalisere all dokumentasjon som jegeren trenger under jakt, lisensfelling og fangst. Neste steg blir å digitalisere dokumentasjon av bestått skyteprøve. Foreløpig må storviltjegerne dokumentere bestått skyteprøve på vitnemål i papir. Vitnemål kan enten skrives ut fra våre nettsider, fås på skytebanen eller finnes på jegeravgiftskortet i papir for de som fortsatt har tilgang på dette.

Se spørsmål og svar om tjenesten på Jegerregisterets nettsider

Her kan du se hvilken dokumentasjon du trenger når du skal på jakt