Hopp til innhold

Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Feltkontrollert kjøtt skal være sporbart og tagges derfor med blant annet feltkontrollørens id-nummer. Bildet er av feltkontrollerte skrotter i Skottland. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Nye forskrifter har gitt mulighet for enklere omsetning av hjorteviltkjøtt. Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) har sammen med Norges Skogeierforbund (NSF) utarbeidet Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt med tilhørende kurs og kursmateriell. Ordningen har fått Mattilsynets tilslutning og er hilst velkommen av jaktlag, grunneiere og ulike kjøpere av viltkjøtt.

Last ned «Bransjestandard for feltkontroll av hjorteviltkjøtt»

Etter et dagskurs kan en utdannet feltkontrollør på jaktlaget kontrollere de skutte dyrene og avgi erklæring på at det ikke er funnet noe unormalt som kan tyde på at kjøttet representerer noen helserisiko. Skrotten eller stykningsdelene merkes da med kontrollseddel som opplyser at kjøttet er kontrollert, samt kontrollørens id-nummer for sporbarhet.

Feltkontrollert kjøtt kan da selges til hoteller, restauranter, eller til kjøttbutikker, eller det kan leveres viltkjøttmottak uten at indre organer følger med.

Her finner du mer utfyllende informasjon om ordningen

De aller fleste hjortedyr er friske og fri for sykdommer og skader. Feltkontrolløren skal likevel forsikre seg at dyra oppførte seg normalt før det ble påskutt og at indre organ og slaktet ikke avviker fra det normale. Feltkontrolløren skal også kontrollere at dyra og slaktet er hygienisk behandlet, både ved uttak av indre organ, transport, slakting, partering og lagring.

Bakgrunn

Bakgrunnen for Feltkontrollørordningen ligger for en stor del i «Hygienepakken» som er en del av Norges EØS-avtale med EU og omhandler regelverk for næringsmiddelhygiene. Den ble gjeldende i Norge 01.03.2010.

Norge er gitt mulighet til lokale tilpasninger om blant annet viltkjøttkontroll. Den generelle bestemmelsen sier at alt hjorteviltkjøtt som omsettes fra jaktlaget til andre enn sluttbruker, skal kontrolleres av veterinær, eller feltkontrollør.

For å bli feltkontrollør kreves at du er en dreven jeger og slakter. Blant annet må du ha jaktet i minst fem år og ha vært delaktig i slakting av minimum 20 hjortevilt.