Hopp til innhold

Tilgang til villreinjakt

Hvordan komme seg på reinsjakt?
Mulighetene og tilbudene for reinsjakt i Norges 23 villreinområder er mange og varierte.
De aller fleste av disse 23 områdene (http://www.villrein.no/Villreinområdene/tabid/5016/Default.aspx) har årlig jakt. År om annet fredes dyrene i enkelte områder av bestandsmessige grunner. Når man har funnet seg ”sitt villreinområde” og sjekket at det er jakt der dette år, kan man begynne å søke jakt.
Man har i realiteten to valg. Jakt på statsgrunn (allmenninger, fjellstyrer) eller jakt på privat grunn. Det er fordeler og ulemper med begge. Jakt på statsgrunn er normalt billigere, men man risikerer i høyere grad at man må dele terrenget med flere jegere.
Jakt på privat grunn krever ofte at man har det rette lokale kontaktene, og/eller at man er villig til å ringe rundt. Mange villreinutvalg har valdkart og liste med tlf/adresser til valdansvarlige.
Jakt på statsgrunn krever at man følger visse prosedyrer for søknadsfrister m. m. Her må man besøke de enkelte fjellstyrers eller allmenningers nettsider, eller ta kontakt med de på annen måte. Mange kanaliserer sine jakttilbud gjennom nettsiden til Inatur (www.inatur.no). For en mer detaljert oversikt over jaktmulighetene på statsgrunn se her: http://www.villrein.no/Jakt/Jakttilbud/tabid/6353/Default.aspx

Formelle krav
For å delta på reinsjakt er det en rekke formelle krav man må oppfylle, så som jegerprøven, årlig skyteprøve og årlig betalt jegeravgift. Les mer: http://www.villrein.no/Jakt/Formellekrav/tabid/6351/Default.aspx

I tillegg er det lovverk man må forholde seg til gjennom jaktutøvelsen. Særlig viltloven med tilhørende forskrifter. Les mer: http://www.villrein.no/Jakt/Loverogforskrifter/tabid/6352/Default.aspx

Man må også sette seg inn i eventuelle privatrettslige betingelser i det enkelte villreinområde. Villreinutvalget i det enkelte område har oversikt over dette. For kontakt med villreinutvalgene klikk deg inn på det enkelte område her: http://www.villrein.no/Villreinområdene/tabid/5016/Default.aspx