Hopp til innhold

Informasjon til jegere

CWD – innsamling av hoder under jakta 2016

Mattilsynets informasjon til jegere om skrantesjuke

Kan jeg jakte som normalt? Hva gjør jeg om dyret jeg felte har skrantesjuke? Hvordan behandle viltskrotter? 

Mattilsynet gir deg en oversikt over hva du trenger å vite om skrantesjuke i forbindelse med jaktsesongen 2016, samt ofte stilte spørsmål om skrantesjuke.

Hodeinnsamling i 50 kommuner

Hvem skal samle inn hoder, hvor skal disse leveres – og når?

Fullstendig oversikt over hvilke kommuner som omfattes av kartleggingen, kontaktinformasjon og innsamlingssteder lokalt finner du på NINAs nettsider.

Prøversvar og CWD-statistikk

Hvor i landet er det påvist CWD-smitte? Har dyret jeg har skutt skrantesjuke?

På Hjorteviltregisteret sine helsesider finner du nasjonal CWD-statistikk for hjortevilt. Du kan også søke opp svar på innsendte prøver. Dersom prøven er positiv for skrantesjuke, vil du også bli kontaktet av Mattilsynet.