Hopp til innhold

Hjort Jakt

Hvordan registrere sett hjort på solojakt?

Hvordan registrere sett hjort på solojakt?
Foto: Egill J. Danielsen

Jegernes sett hjort og sett elg-observasjoner er et av de viktigste bidragene til overvåkning og forvaltning av hjorteviltet, og har etter hvert blitt en godt innarbeidet del av jegerrapporteringen.

Systemet har røtter helt tilbake til 1960-tallet, og er bygget opp rundt arealbasert rapportering. Sett hjort- og sett elg-skjema føres på jaktfeltsnivå (jf. hjorteviltforskriften), og det er jaktleder som har ansvar for at dataene blir samlet og registrert.

Etter at den elektronisk løsningen for innlevering av skjema (settogskutt.no) ble lansert i 2012, har Naturdata fått mange henvendelser fra jegere som ønsker å registre observasjoner på jegernivå.

–Vi forstår at registreringen kan oppleves som tungvint for enkelte, der jakta er organisert på et annet nivå enn rapporteringen. Men eventuelle endringer av systemet må evalueres nøye, og fordeler og ulemper må veies opp mot hverandre, sier Kari Bjørneraas, rådgiver i Miljødirektoratet.

Dersom registreringen flyttes til jegernivå vil dette gi et brudd i dataseriene og gjøre at det kan bli vanskelig å sammenligne historiske data med nye. Det er usikkert i hvilken grad en slik endring vil påvirke datamaterialet. En endring i innsamling av data vil kreve at hele systemet legges om. Det er ressurskrevende. Det er også usikkert hvor vidt det vil bidra til større oppslutning om registreringene, eller om ansvaret i større grad pulveriseres.

Som et hjelpemiddel til registrering i settogskutt.no har Naturdata utarbeidet et eget skjema som kan benyttes ved enkeltmannsjakt. Det er fortsatt jaktleder, eller en jaktleder delegerer oppgaven til, som skal stå for selve registreringen på settogskutt.no, men ved hjelp av skjemaet blir det langt enklere å samle og summere observasjonene for jaktfeltet korrekt.

Excel-skjema solojakt

 

Naturdata driver Hjorteviltregisteret og settogskutt.no på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Har du spørsmål? Kontakt Kari Bjørneraas, Miljødirektoratet eller Naturdata.