Hopp til innhold

Fellesjaktavtaler

Forskrift om forvaltning av hjortevilt har retningslinjer knyttet til fellesjaktavtaler i § 18.Fellingstillatelsens gyldighet og fellesjaktavtaler:

For villreinjakt og for jakt i bestandsplanområder for elg og hjort kan fellingstillatelser gitt til et vald, benyttes i ett eller flere andre vald i villreinområdet/bestandsplanområdet. En slik avtale kan gjelde for hele jakta eller en avgrensa del av jaktperioden. Dette forutsetter skriftlig fellesjaktavtale mellom de aktuelle valdene.

I villrein- og i bestandsplanområder kan effektiviteten av jakta økes ved at det inngås fellesjaktavtaler som tillater at jegerne kan krysse valdgrensene. Slike avtaler kan gjelde hele eller deler av området, og avtalene kan være utformet på flere ulike måter.

De bør som et minstekrav inneholde hvilke vald avtalen omfatter, om avtalen er gjensidig mellom alle valdene og eventuelle unntak fra dette, samt hvilke tidsrom (perioder av jakta og eventuelt år) avtalen skal gjelde.