Hopp til innhold

Forskning Hjortevilt og samfunn

Hjortevilt kan varsle om flåttbåret virus

For første gang er et virus som kan gi alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet funnet i melk fra norske melkekyr. Viruset kan overføres fra dyr til menneske blant annet ved flåttbitt og gjennom upasteurisert melk. Undersøkelser av hjortevilt kan være en effektiv måte å studere spredning av viruset.

Hjortevilt kan varsle om flåttbåret virus
Skogflåttencefalitt, (TBE) er en såkalt zoonose, en sykdom som kan smitte fra dyr til menneske. Sykdom spres første og fremst ved flåttbitt, og kan forårsake alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet og i verste fall død. Foto: Inger Sofie Hamnes

Studien viser at hjortedyr kan være bærere av viruset og slik fungere som et smittereservoar til andre arter ved flåttbitt, inkludert mennesker. Pasteurisering av melk dreper viruset og hindrer smitte gjennom melkeprodukter.

Skogflåttencefalitt, også kalt Tick-borne encephalitis (TBE) er en såkalt zoonose, en sykdom som kan smitte fra dyr til menneske. Sykdom spres første og fremst ved flåttbitt, og kan forårsake alvorlig infeksjon i sentralnervesystemet og i verste fall død. Viruset har også blitt oppdaget i melk i  europeiske land, og smitte til mennesker her er assosiert med inntak av upasteurisert melk.

Selv om viruset drepes under pasteurisering i vanlig melkeproduksjon, finnes det noen prosesser av osteproduksjon i andre land som ikke gjennomgår full pasteurisering, noe som igjen betyr at virus overlever prosessen.

Gjelder ikke kommersiell produksjon

– Dette gjelder ikke kommersiell produksjon av melkeprodukter i Norge, understreker Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet.

Han er også medforfatter i en artikkelen som påviste TBE i melk, Tick‐borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway, sammen med ingeniør Faisal Suhel. Veterinærinstituttet har deltatt i arbeidet som er ledet av Folkehelseinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Likevel er det grunn til bekymring, ettersom det nå diskuteres om de norske markedet skal åpne opp for salg av upasteuriserte melkeprodukter. Disse funnene bør bli tatt med når en skal vurdere risikofaktorer ved salg av upasteuriserte melkeprodukter, sier das Neves.

Kartlegger smitte på dyrehelsesiden

– Viruset har vært påvist i Skandinavia over flere år, men vi vet lite om hvordan sykdommen sprer seg, dynamikken i spredningen. Ved å kartlegge forekomst av TBE i ville dyr, kan vi danne oss et bilde av hvor utbredt smitten er i Norge, forklarer Carlos Goncalo das Neves.

− Kartleggingen vi gjør nå er viktig på flere måter. Sett fra et folkehelseperspektiv kan myndighetene bruke dette til å varsle om smittefare og gi anbefalinger som å ta vaksine,  men en slik overvåkning er også viktig for dyrehelsen i seg selv, Det skyldes ikke at TBE synes å være spesielt farlig for dyrene, men fordi flått også kan smitte dyr med andre patogener, bl.a. annet virus. Det kan gi sykdommer som for eksempel Louping ill. Dette kan være en dødelig sykdom for sau, og kan også smittes fra dyr til mennesker, forklarer das Neves.

Fra Mandal til Nordland

– Så langt har vi undersøkt blod fra 650 hjortedyr i flere områder, fra Mandal i sør til Nordland i nord. Vi har funnet antistoffer for TBE i noen av disse dyrene, særlig hos elg.  Dette er resultater som straks er klare for å bli publisert, forteller das Neves.

– Selv om hjortedyra ikke selv blir syke av TBE, støtter vår studie opp under hypotesen om at hjortedyr kan bidra til å kartlegge utbredelsen av viruset i landet. Dette er spesielt viktig, fordi påvisning av viruset i flått er vanskelig og arbeidskrevende. Ytterligere studier av forekomst hos viltlevende dyr og melkeproduserende dyr som kyr og geiter vil være viktig fremover og et godt eksempel på forskning i et én helse-perspektiv, konkluderer das Neves.

 

Les mer om TBE i melk:

Lenke til saken hos Veterinærinstituttet

Tick‐borne encephalitis virus in cows and unpasteurized cow milk from Norway