Hopp til innhold

Villrein Vilthelse

Hjernebetennelse hos rein på Hardangervidda

En bukk avlivet på Hardangervidda har fått påvist betennelse i hjernen etter å ha blitt obdusert ved Veterinærinstituttet. Reinsdyret er testet negativt for skrantesjuke.

Hjernebetennelse hos rein på Hardangervidda
Dette reinsbukken hadde gått rundt i ring lenge da det ble felt på Hardangervidda 17. februar. Veterinærinstituttets analyser viser at den unormale atferden skyldtes hjernebetennelse, dyret hadde ikke skrantesjuke. Foto: skjermdump fra video/SNO

Reinsbukken ble felt på Ossjøen på Hardangervidda i Hol kommune lørdag 17. februar. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) fikk melding om en bukk med merkelig atferd. Dyret hadde gått rundt i ring lenge, og fallviltkontakten i Hol fikk beskjed om å skyte det.

Hele reinsdyret ble sendt til Veterinærinstituttet, hvor obduksjonen viste betennelse i hjernen i form av en abscess (verkebyll). Dyret er testet negativt for skrantesjuke i både lymfeknuter og hjerneprøver.

Det var en voksen bukk som veide 58 kg, i knapt middels hold. Geviret var felt som forventet på denne tiden av året. Bukken hadde en ca. tre cm stor abscess i storhjernen. Obdusenten fant en sårkanal til rosenstokkområdet på venstre side (der geviret vokser ut). Dette var trolig inngangsporten for betennelsen.

Hjerne fra villreinen gjennomskåret på langs. Abscessen (byllen) er den grønne prosessen som pinsetten peker på. Foto: Marianne Heum, Veterinærinstituttet.

Det er tatt videre prøver for bakteriologisk testing ved Veterinærinstituttet.

Det er viktig at publikum melder fra om hjortedyr som oppfører seg unormalt. Håndtering av saken viser at slike henvendelser blir tatt på største alvor.

Dette reinsdyret hadde gått rundt i ring lenge da det ble felt på Hardangervidda 17. februar. Obduksjonen viste at bukken hadde betennelse i hjernen, men ble testet negativt for skrantesjuke. Video: Statens naturoppsyn

Les mer på Veterinærinstituttets nettsider.