Hopp til innhold

Elg Hjort Rådyr Vilt og trafikk

Her skjer viltulykkene

Her skjer viltulykkene
Kartet viser viltpåkjørsler med personskade eller død som resultat. Ulykker uten personskade er ikke tatt med i denne oversikten. (Illustrasjon: Statens Vegvesen)

Basert på data fra Statens Vegvesens egne registreringer og analyser av ulykker, data fra Hjorteviltregisteret, samt forsikringsselskapenes ulykkesstatistikk publiserte Statens Vegvesen tidligere i år en omfattende analyse av ulykker mellom kjøretøy og dyr på norske veier.

Fullversjon: Statens Vegvesen rapport nr 191 (50 sider)

Flest rådyrkrasj

Rapporten tar for seg en periode over syv år (2005-2011), og mer enn 35 000 påkjørsler av hjortevilt. Disse ulykkene fordeler seg med klart mest påkjørsler av rådyr, som ugjorde 19 063 kollisjoner.

Det nest hyppigste påkjørte viltet, men med de alvorligste ulykkene er elg, med 11 193 sammenstøt. Hjorten har ikke vært gjenstand for like mange, men likevel betydelige 4 850 påkjørsler i perioden.

10 tips for å unngå påkjørsel av vilt

Mest alvorlig på Østlandet

Av rapporten går det klart fram at ulykker med personskade opptrer hyppigst i området med både mye elg og mye trafikk, nemlig på Østlandet. Det tydeliggjøres også at møteulykker mellom kjøretøy og dyr utgjør en betydelig økonomisk samfunnskostnad.

583 mennesker ble skadet eller drept i trafikkulykker med dyr i de syv årene som rapporten tar for seg. Av disse omkom 16 personer, mens 50 ble hardt skadet. 517 personer ble lettere skadet.

Når ulykken er ute – gjør slik

Hvorfor skjer viltpåkjørsler?

Statens Vegvesens analyse undersøker temaer som hva slags viltpåkjørsler som skjer i Norge, når de skjer og hvor de skjer. Analysen vier både personskadeulykkene og dødulykkene mye plass og drøfter ulike årsaker til at møteulykker med dyr oppstår.

Hvordan man kan forebygge viltpåkjørsler blir også viet plass, selv om det ikke er et hovedtema i rapporten.

Rapporten ble først publisert av Statens Vegvesen i februar 2013