Hopp til innhold

skrantesjuke Vilthelse

Hvordan er helsetilstanden hos hjorteviltet?

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) har i 20 år kartlagt og overvåket sykdom hos norsk hjortevilt. Veterinærinstituttet markerer begivenheten med et åpent jubileumsseminar.

Hvordan er helsetilstanden hos hjorteviltet?
Veterinærinstituttet inviterer til 20-års jubileumsseminar for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP). Foto Knut Madslien, Veterinærinstituttet

Åpent jubileumsseminar

I anledning HOPs 20-års jubileum inviterer Veterinærinstituttet til jubileumsseminar. Friluftsfolk, jegere og alle interesserte er hjertelig velkommen til å se og høre mer om hvorfor Veterinærinstituttet satser på vilthelse.

Programmet består av korte, populærvitenskapelige foredrag med smakebiter fra diagnostikk og forskning på sykdommer hos hjortevilt, sammen med musikalske innslag og jubileumshilsner fra noen av brukerne av kunnskapen generert gjennom HOP.

Arrangementet er gratis, og åpent for alle interesserte.

Hjortedyrhelsen i et historisk perspektiv – fra utmerket til CWD

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP) startet opp for fullt i 2001 etter en prøveperiode i 1998-99. Ved å kartlegge og overvåke ulike sykdommer hos elg, hjort, rådyr, villrein og moskus dokumenterer programmet helsestatus i viltpopulasjonene.

HOP oppklarer blant annet årsaken til sykdom hos enkeltindivider og fanger opp økt sykdomsforekomst eller dødelighet i lokale bestander. I tillegg arbeider HOP med smittsomme sykdommer som kan overføres mellom hjortevilt/moskus og husdyr, og sykdommer som overføres mellom dyr og mennesker (zoonoser).

Hovedmålet med helseovervåkingen er å bidra til optimal bestandsforvaltning og sykdomsberedskap.

løpet av de tjue årene overvåkingen har pågått har helsetilstanden hos det norske hjorteviltet generelt vært god, men så ble det påvist skrantesjuke (CWD) hos ei villreinsimle i Nordfjella i april 2016. Dette var første gang sykdommen ble påvist i Europa og for første gang i verden hos en villrein.

På seminaret er det satt av en egen sesjon til skrantesjuke der Jørn Våge, forsker ved Veterinærinstituttet, forteller om status for CWD og veien videre.

Jubileumsseminar

Tid:     Tirsdag 8. mai 2018, kl 10–15
Sted:   Fellesauditoriet, Ullevålsveien 76, 0454 Oslo

Program

10:00 Åpning ved adm.dir. Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet

10:10 Faglig sesjon 1

 • HOP- historisk tilbakeblikk, seniorforsker Turid Vikøren
 • HOP- ny kunnskap generert, seniorforsker Kjell Handeland

11:00 Lunsj og kunstnerisk innslag

12:00 Hilsner fra oppdragsgivere og brukere av kunnskapen i HOP

 • Miljødirektoratet, Erik Lund
 • Mattilsynet, Karen Johanne Baalsrud
 • Vest-Agder fylkesmann, Tor Punsvik
 • Skogeierforbundet, Vidar Holthe
 • NJFF, Espen Farstad
 • NINA, Morten Kjørstad

12:30 Faglig sesjon 2

 • HOP- internasjonalt perspektiv, seniorforsker Carlos das Neves
 • HOP- fremtiden, seniorforsker Knut Madslien

13:10 Kaffe og kunstnerisk innslag

13:35 Faglig sesjon 3

 • CWD – status og veien videre, forsker Jørn Våge

14:10 Spørsmål og oppsummering, Asle Haukaas

14:50 Overrekkelse av oppmerksomhet til Kjell Handeland, Knut Madslien

I pausene får du anledning til å treffe viltforskere og representanter fra forvaltningsmyndighetene.

Påmelding

Arrangementet er gratis, påmelding innen 1. mai av hensyn til servering.

Meld deg på her

Les mer om HOP på Veterinærinstituttets nettsider

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt  og moskus 

HOP årsrapport 2017