Hopp til innhold

Hjort Vilt og trafikk

Færre hjortepåkjørsler med nye skilt?

Dynamiske fareskilt for hjort har vært testet siden starten av året på tre utsatte strekninger. Resultatet så langt er færre påkjørsler enn samme periode i fjor.

Færre hjortepåkjørsler med nye skilt?
Dynamiske hjortekilt er fareskilt med to varsellys som blinker vekselvis når faren for viltpåkjørsel er størst. Varselblinkene er styrt av en datamodell basert på statistikk over tidligere påkjørsler, og skiltene får strøm fra solcellepanel. Foto: Magnus Frøyen.

I starten av februar 2017 ble forsøk med dynamiske fareskilt for hjort satt i gang på tre strekninger i Sogn og Fjordane der det i lang tid har vært mange påkjørsler av hjort. Fram til utgangen av mai ble det kun registrert én påkjørsel på disse strekningene. Til sammenligning ble det registrert 11 påkjørsler i samme perioden i fjor, melder Magnus Frøyen ved Norsk Hjortesenter til Fjordabladet.

For å kunne se om det totalt sett er endringer i antallet påkjørsler, eller om nedgangen kun gjelder strekningene med de nye fareskiltene, er det knyttet en kontrollstrekning til hver av de skiltede strekningene. Kontrollstrekningene er strekninger i nærheten der det også har vært mange påkjørsler. På kontrollstrekningene har det ikke vært en nedgang i registrerte påkjørsler i samme periode.

− Det er foreløpige tall og for et kort tidsrom, men det ser ut som om skiltene har hatt en positiv effekt, skriver Frøyen.

 

Effekten kan avta med tiden

Fordelen med dynamiske fareskilt er at man har muligheten til å varsle i perioder hvor faren for påkjørsler er høyere enn ellers i året.

− Flere studier har imidlertid påpekt at sjåførenes respekt for slike skilt avtar med tiden, og at det er større sjanse for å lykkes med system som oppdager dyrene og varsler kun når dyret er på eller like ved veien, sier Christer Moe Rolandsen, forsker ved Norsk Institutt for Naturforskning.

Frøyen ved Norsk hjortesenter forteller at de forventer at effekten kan avta noe etter hvert som skiltene blir tatt i bruk over et større område og over lenger tid.

− Resultatet så langt er nesten litt for godt til å være sant, vi forventer ikke så gode resultater over tid, sier Frøyen.

Rolandsen påpeker at selv om det rapporteres om positive erfaringer, så er det så langt ingen gode studier som har underbygget dette.

− Det eneste tiltaket som er dokumentert effektivt, er viltgjerder, sier Rolandsen.

 

Fire nye strekninger

Det vil nå komme opp slike skilt på fire nye strekninger i Sogn og Fjordane.

− Det vil da i alt være sju strekninger med en stor geografisk spredning og dermed bedre forutsetning for å kunne måle effekten av skiltene, ifølge Frøyen.

Dynamiske hjorteskilt

Dynamiske hjortekilt er fareskilt med to varsellys som blinker vekselvis når faren for viltpåkjørsel er størst. Varselblinkene er styrt av en datamodell basert på statistikk over tidligere påkjørsler, og skiltene får strøm fra solcellepanel.