Hopp til innhold

Elg Vilt og trafikk

Elgkrasj koster samfunnet hundrevis av millioner

Elgkrasj koster samfunnet hundrevis av millioner
Viltpåkjørsler koster samfunnet store summer hvert år. Derfor er det et høyt prioritert mål å redusere omfanget av slike ulykker. (Foto: Johan Trygve Solheim)

Elgkollisjon kan føre til skade på kjøretøy, fører og elgen selv. I snitt koster en elgkollisjon 150.000 kroner, ifølge forsikringsselskapet If.

– Grunnen til at gjennomsnittet er såpass høyt er fordi relativt mange personbiler blir kondemnert etter elgpåkjørsler, sier Ifs informasjonsdirektør Jack Frostad til Nationen.

285 millioner kroner

Tall fra Hjorteviltregisteret viser omtrent 1900 registrerte elgpåkjørsler langs norske veier i fjor, men det ukjent hvor stor andel av disse som ender med en forsikringsutbetaling.

Om man ganger 1900 elpåkjørsler med forsikringsselskapets estimat for materiellkostnader er svaret at elgpåkjørsler koster oss 285 millioner kroner. At elgpåkjørsler er dyrt synes åpenbart, men ifølge Christer Moe Rolandsen i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) er det i dag usikkerhet knyttet til slike estimater:

– Hvor mange påkjørsler som ender som forsikringssak er ukjent. Vi mangler i dag gode tall for dette, men håper å jobbe mer med denne tematikken i tiden som kommer.

Mange typer samfunnskostnader

Rolandsen understreker også at skader på bil bare er én av samfunnskostnadene knyttet til viltpåkjørsler.

– Dyrevelferd, personskader, dødsfall, tap av jaktobjekt samt arbeidsinnsats med ettersøk/destruksjon er kostnader en kan tenke seg å tallfeste for å få et totalt bilde av hva viltpåkjørsler koster oss.

Medregnet togtrafikk ble minst 2.500 elger påkjørt i fjor. Det er en nedgang fra nærmere 3000 elger i 2010. Rådgiver Kari Bjørneraas i Direktoratet for naturforvaltning forklarer nedgangen med mindre snø, siden det er kjent at at snøforholdene er avgjørende for hvor mange dyr som oppholder seg nær veiene.

– Ikke oversikt over kostnadene

Forsikringsselskapet Gjensidige får også inn store erstatningssaker etter påkjørsel med elg, men har ikke oversikt over eksakte kostnader.

– Vi har ikke gjennomsnittsbeløp på elgpåkjørsler, men vet at de står for de mest alvorlige tilfellene vi får inn. Til sammen fikk vi inn 1.783 dyrepåkjørselsaker i 2012, sier informasjonsansvarlig i Gjensidige Arne Voll.

Utfordrer elgjegerne

Nettopp snøforholdene får skylden for at det blant annet i Salten i Nordland har vært mange elgpåkjørsler i vinter. Varaordfører Fred Eliassen i Steigen er en av de uheldige som kolliderte med elg tidligere i vinter:

– Jeg trodde min siste time var kommet. Elgen ble heldigvis kastet over biltaket, men bilen ble fullstendig rasert.

Eliassen mener omkostningene med dagens elgstamme er for store. Overfor Avisa Nordland tar han til orde for å halvere elgbestanden i Salten:

Vil halvere bestanden lokalt

– Selv om jeg vet at jeg vil få alle elgjegerne mot meg, mener jeg det må settes fokus på hvor stor stammen bør være og hva vi kan gjøre med den elgfaren vi trafikanter utsettes for. Selv synes jeg det er et under at ikke flere menneskeliv har gått tapt gjennom de mange elgpåkjørslene vi har hatt i vinter. Dersom elgbestanden halveres vil det likevel være nok av dyr å jakte på, samtidig som det blir tryggere å ferdes langs veiene, sier Eliassen.