Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret Jakt skrantesjuke Vilthelse

CWD-prøver i Hjorteviltregisteret

Elgjakta er i gang, og en rekke steder i landet samles det inn hjerneprøver som sendes til CWD-analyse. Alle prøvesvar finnes i Hjorteviltregisterets nye helsemodul. Her kan du finne svar på din prøve ved å søke på kjevelappnummer. Du kan også se statistikk over CWD-tilfeller fordelt på art og område.

CWD-prøver i Hjorteviltregisteret
Foto: Tore Haller

Feilsøking – hvorfor finner du ikke svar på din prøve?

  • Resultatet er ennå ikke importert til Hjorteviltregisteret. Søk igjen på et senere tidspunkt. Tidspunktene Hjorteviltregisteret oppdateres daglig kl. 01:30, 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 og 16:30.
  • Kjevelappen har blitt feilregistrert, slik at helseprøve for dyret ikke er opprettet i Hjorteviltregisteret. Ta kontakt med kommunen for å undersøke om dyret er korrekt registrert. Prøvesvaret vil importeres til Hjorteviltregisteret så snart helseprøven er opprettet. Søk også i midlertidig oversikt om du ikke finner ditt dyr fra jakt i Hjorteviltregisteret.
  • Flere prøver kommer til Veterinærinstituttet med mangelfulle opplysninger. Dersom kjevelapp mangler eller er unøyaktig utfylt kan ikke prøvesvaret kobles til kjevelappnummer og riktig dyr, og importertes ikke til Hjorteviltregisteret. Svar på slike prøver legges i en midlertidig oversikt.

Fallvilt

Alt fallvilt (dyr som dør av andre årsaker enn jakt) skal testes for CWD som et ledd i årets kartlegging.  Kommunen er ansvarlig for å registrere fallvilt i Hjorteviltregistreret (se veiledning på Miljøkommune.no). Påse at feltene blir korrekt utfylt når dyret registreres. Når dyret er registrert, vil svaret på CWD-prøven automatisk kobles til dyret ved neste automatiske oppdatering.

Slik registreres CWD-prøven i Hjorteviltregisteret

Etter at hjerneprøven er tatt merkes prøven med kjevelappnummer og sendes til Veterinærinstituttet for analyse. Når analysen er utført ved Veterinærinstituttet importeres resultatet til Hjorteviltregisteret, og prøvesvaret kobles til kjevelappnummeret og riktig dyr. Dette forutsetter at kjevelappen er registrert av kommunen eller villreinnemda i Hjorteviltregisteret.

Hvis kjevelappen ikke er registrert i Hjorteviltregisteret, vil ikke prøvesvaret bli importert. Svaret legges da i en midlertidig liste på Hjorteviltportalen slik at jeger alltid får svar så raskt som mulig.

Jobber kontinuerlig med systemet

Systemet med CWD-analyser og prøvetaking er nytt, og vi ser at flere har utfordringer med å finne fram. Løsningen vil bli kontinuerlig forbedret framover, det gjelder for både fallvilt og jakt. For å kunne søke opp svar på en prøve fra jakt eller fallvilt må kommunen ha opprettet en helseprøve for dyret i Hjorteviltregisteret. For jakt gjøres det ved å registrere kjevelappnummer, for fallvilt skal fallviltet registreres.

 

Slik finner du ditt prøvesvar i Hjorteviltregisteret

Gå til fanen «Helse» på www.hjorteviltregisteret.no.  Her kan du søke på innsendt prøve eller se statistikk for CWD-prøver.

CWD_Hjorteviltregisteret_1

Søk på innsendt prøve:

Her kan du søke og finne svar på prøve for jakt eller fallvilt.

  1. For jakt: Skriv inn kjevelappnummer og velg art for å se prøven.

CWD_Hjorteviltregisteret_2

 

  1. For fallvilt: For å se prøvesvar fra fallvilt skriv inn fallviltID. Det ikke alltid man har fallviltID, denne kan søkes opp ved å trykke «Søk opp fallvilt uten ID».

CWD_Hjorteviltregisteret_3

 

Her kan du søke på art, kommune og tidsperiode. De ti nyeste fallvilthendelsene vises. Finner du ikke fallviltet du er på utkikk etter kan du prøve å snevre inn søket. Informasjon om fallviltet vises, bla annet fallviltID. Ved å klikke på «vis» får du se detaljer av prøven.

 

CWD_Hjorteviltregisteret_4

 

Statistikk CWD-prøver

Statistikk CWD-prøver viser en oversikt over CWD-prøver tatt fra fallvilt og jakt. Ved å klikke på et fylke vises statistikk for hver kommune innenfor valgte fylke. Tall fra villrein finnes i egen tabell lengre ned på siden.

 

CWD_Hjorteviltregisteret_5

 

Finner du ikke det du er ute etter, eller har problemer med søket ditt kontakt support@naturdata.no eller på telefon 74 33 53 10.