Hopp til innhold


skrantesjuke Villrein

Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv

Oppdatert 25.08.2017 I henhold til prosedyre ved positiv påvisning ble alle rester av de to antatt positive dyra samlet inn, og deretter sendt Veterinærinstituttet for videre analyse og destruksjon. Oppfølgende analyser viste da at de positive prøvene ikke stammer fra kalven,  men fra ei simle skutt av samme jeger samme dag. Årsaken til forvekslingen er … Les mer av «Villreinsimla man først trodde var en kalv, var positiv»Jakt skrantesjuke Villrein

Årets villreinfoldere er klare

Årets villreinfoldere er klare

Villreinfolderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, slik som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Det er Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen av folderne. Nytt av … Les mer av «Årets villreinfoldere er klare»
Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke

Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke

I vinter merket NINA flere villrein med GPS-sendere i Nordfjella villreinområde. Fra alle disse dyrene ble det tatt prøver fra endetarmen. I prøvene fra det ene dyret har Veterinærinstituttet nå funnet skrantesjuke-smitte.   For å redusere faren for spredning av skrantesjuke skal det aktuelle dyret nå fjernes. Det er snakk om en villreinbukk som ble … Les mer av «Skal ta ut en GPS-merka villrein med skrantesjuke»