Hopp til innhold

Villrein

Årets villreinfoldere på nett

Årets informasjonsfoldere til villreinjegerne er i år som i fjor tilgjengelige for nedlasting digitalt.

Årets villreinfoldere på nett

Villreinfolderne inneholder nyttig informasjon du som villreinjeger trenger, slik som jaktutøvelse, forberedelser, relevante regler og kontaktinformasjon til oppsyn. Det skal spesielt nevnes informasjon om prøveinnsamling i forbindelse med jakt, derav innsamling for å kartlegge forekomst og utbredelse av skrantesjuke. Det er Miljødirektoratet, Statens Naturoppsyn og Norsk villreinsenter som står for produksjonen av folderne.

I fjor ble folderene for første gang kun tilgjengeliggjort for nedlastning digitalt, og ikke på trykk som tidligere år. Noen villreinutvalg har ønsket å komme ut med spesifikk informasjon for sitt villreinområde. Dette gjelder Hardangervidda, Setesdal Austhei, Setesdal Ryfylke, Fjellheimen, Snøhetta og Knutshø. For alle andre områder er det utarbeidet en generell folder. Alle folderne kan lastes ned via villrein.no på de områdevise undersidene. Finn ditt område her, eller last ned den generelle folderen her.

Norsk villreinsenter har utarbeidet en egen underside på villrein.no med all relevant informasjon om prøveinnsamling for skrantesjuke i forbindelse med villreinjakt. Se www.villrein.no/cwd for mer informasjon.

Mer informasjon om jakt og skrantesjuke på hjortevilt.no.