Hopp til innhold

Vilt og trafikk

8 800 hjortevilt drept i trafikken

Om lag 8 800 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2018/19. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag. Likevel er det 14 prosent færre enn jaktåret før, melder Statistisk sentralbyrå.

8 800 hjortevilt drept i trafikken
Rådyr er mest utsatt i trafikken av hjorteviltet. 6 200 rådyr ble trafikkdrept i løpet av jaktøret 2018/19. Foto: John D. C. Linnell, NINA

I alt ble 14 100 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2018/19, viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en nedgang på 17 prosent fra foregående jaktår, da rekordmange hjortevilt omkom. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7 900 drept av bil og 860 av tog.

Færre trafikkdrepte elg og rådyr

Elg og rådyr er mest utsatt i trafikken. I alt satte vel 6 200 rådyr og 1 500 elg livet til i trafikken i løpet av jaktåret 2018/19. Det representerer en nedgang på 6 prosent for rådyr og 37 prosent for elg fra jaktåret før.

Det er Trøndelag som har størst nedgang i trafikkdrepte elg og rådyr, med en reduksjon på henholdsvis 236 og 157 dyr.

Færre omkom av andre årsaker

I jaktåret 2018/19 var det en avgang på totalt 5 100 hjortevilt drept av andre årsaker. Det er en nedgang på 1 500 dyr fra foregående jaktår. Denne nedgangen skyldes i hovedsak at hele villreinstammen ble skutt i Nordfjella villreinområde sone 1 i løpet av jaktåret 2017/18. En slik ekstraordinær jakt førte til uvanlig store dødstall dette året.

Avskytingen i Nordfjella var et virkemiddel i bekjempelsen av skrantesjuke. Skrantesjuke, er en smittsom prionsykdom som rammer hjortedyr. Skrantesjuke er alltid dødelig for dyr som blir smittet.