Hopp til innhold

24 hjortevilt drept i trafikken hver dag

Nesten 8 600 rådyr, elg, hjort og villrein ble påkjørt av bil eller tog i jaktåret 2019/20. Dette gir i gjennomsnitt 24 viltpåkjørsler hver eneste dag i året.

24 hjortevilt drept i trafikken hver dag
Vel 1 500 elg var blant 12 300 hjortevilt som ble drept i trafikken i jaktåret 2019/20. Foto: Erling Solberg, NINA

I alt ble 12 300 hjortevilt registrert omkommet eller drept utenom jakta i jaktåret 2019/20 viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en nedgang på 13 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den viktigste dødsårsaken. Til sammen ble 7 800 drept av bil og 800 av tog. Flest viltpåkjørsler var det i perioden oktober til desember, mens det var færrest påkjørsler på sommeren.

Nedgang av trafikkdrepte rådyr

Elg og rådyr er mest utsatt i trafikken. I alt ble vel 6 100 rådyr, 1 500 elg og 1 025 hjort drept i trafikken i løpet av jaktåret 2019/20. Det representerer en nedgang på 3 prosent for rådyr, 1 prosent for hjort, mens for elg var det ingen endring fra forrige jaktår.

Flest dyr påkjørt og drept på fylkesvegene

I alt 980 elg og 970 hjort og 5 830 rådyr ble drept i vegtrafikken. Over en tredjedel av dyrene ble påkjørt i årets tre siste måneder. Av de trafikkdrepte dyrene ble to av tre påkjørt på fylkesvegene. Påkjørslene fordelte seg ellers med 14 prosent på europavegene, 12 prosent på riksvegene og 7 prosent på kommunale veger. Kartet nedenfor viser hvor dyrene er påkjørt.

 

 

Hedmark har størst nedgang av trafikkdrepte elg og rådyr

Det er Hedmark som har størst nedgang av trafikkdrepte elg og rådyr, med en nedgang på henholdsvis 111 og 23 dyr. Det kan skyldes at det var en snøfattig vinter i Hedmark.

Andre årsaker

I jaktåret 2019/20 var det en avgang av på totalt 3 500 hjortevilt drept av andre årsaker. Det er en nedgang på 1 600 dyr fra forrige jaktår. Av hjort ble det registrert 800 færre avganger i 2019/20 enn jaktåret før.

 

Les saken hos Statistisk sentralbyrå