Hopp til innhold

Hjorteviltregisteret Vilt og trafikk

Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler

Hjorteviltportalen presenterer jevnlig statistikk fra Hjorteviltregisteret.

Vinter og snøfall = mer viltpåkjørsler
Statistikk fra Hjorteviltregisteret: Antall påkjørsler for hele landet fordelt på måneder i året i 2015. Oversikten gjelder for artene elg, hjort og rådyr påkjørt på vei. Merk: ikke alle hendelser fra alle kommuner for 2015 er lagt inn enda.

Påkjørsler av hjortevilt er ei stor utfordring og kan gi svært alvorlige ulykker. De siste 3 årene har det vært mellom 7- 8 000 påkjørsler av rådyr, elg og hjort i Norge hvert år. Nærmere 70 % av disse påkjørslene ender med at dyret dør eller blir avlivet. I tillegg medfører det store materielle skader på kjøretøy og i verste fall personskader for de involverte.

De fleste ulykker skjer i vintermånedene, oktober til februar.

Viltet trekker ned fra høyereliggende strøk hvor det ofte blir mye snø, tyngre fremkommelighet til områder med mer trafikkerte veier og jernbane.  Det er viktig at trafikantene følger de fareskiltene som er satt opp for de spesielt viltutsatte områdene, og følger nøye med langs kanten av veien.

Oversikt over antall påkjørsler for ditt område kan sees i Hjorteviltregisteret

Statistikk fra Hjorteviltregisteret: Antall påkjørsler for hele landet fordelt på måneder i året i 2015. Oversikten gjelder for artene elg, hjort og rådyr påkjørt på vei. Merk: ikke alle hendelser fra alle kommuner for 2015 er lagt inn enda.

Statistikk fra Hjorteviltregisteret: Antall påkjørsler for hele landet fordelt på måneder i året i 2015. Oversikten gjelder for artene elg, hjort og rådyr påkjørt på vei. Merk: ikke alle hendelser fra alle kommuner for 2015 er lagt inn enda.

Antall påkjørsler for hele landet fordelt på måneder i året i 2015. Oversikten gjelder for artene Elg, hjort og rådyr påkjørt på jernbane.

Antall påkjørsler for hele landet fordelt på måneder i året i 2015. Oversikten gjelder for artene Elg, hjort og rådyr påkjørt på jernbane. Merk: ikke alle hendelser fra alle kommuner for 2015 er lagt inn enda.

 

Les mer om vilt og trafikk:

Dette er Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database som sikrer en enhetlig og felles lagring data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. Jegernes innsamling av jaktas observasjoner, felte dyr og slaktevekter gir gode og viktige hjelpemidler for videre forvaltning. De data som legges inn av kommunene og jegerne er tilgjengelig i Hjorteviltregisteret og åpen for alle.

En gang i måneden presenterer Hjorteviltportalen statistikk fra Hjorteviltregisteret. Mer statistikk er fritt tilgjengelig på registeret sine nettsider.