Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Villreinflokken i Nordfjella skal avlives

Landbruks- og matdepartementet gir tilslutning til Matilsynets anbefaling om å ta ut villreinflokken i Nordfjella for å bekjempe skrantesjuke (CWD).

Villreinflokken i Nordfjella skal avlives
Villrein. Foto John D. C. Linnell/NINA

I et brev til Mattilsynet og Miljødirektoratet gir Landbruks- og matdepartementet sin tilslutning til Matilsynets anbefaling om å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1 under noen forutsetninger.

I brevet bes Matilsynet i samarbeid med Miljødirektoratet og annen relevant kompetanse innen 15. juni i år om å utarbeide en konkret plant for uttak av Nordfjellaflokken i sone 1 innen 1.mai 2018. Det må også utarbeides en plan for gjenoppbygging av villreinstammen så raskt som mulig. Selve gjennomføringen må ivareta hensyn til dyrevelferd, og det skal legges vekt på god involvering av grunneiere, beitebrukere og berørte kommuner.

Les brevet her. 

– Ut frå dei eintydige faglege tilrådingane eg har fått frå Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Vitskapskomiteen for mattryggleik, har eg gitt tilslutning til at det blir lagt opp til å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1. Eg har bede Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpande å gjere faglege vurderingar om nye prøveresultat eller andre tilhøve skulle tilseie endring av tiltaka.

Det sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Les også:
Går inn for å avlive 2.200 reinsdyr – NRK Buskerud