Hopp til innhold

skrantesjuke Villrein

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta

Villreinjakta har nå pågått noen uker, og flere lurer på hva status er for skrantesjukekartleggingen. Mange hundre dyr felt under jakta 2017 er allerede testet. Det er til nå kun funnet to positive tilfeller, begge er villrein fra Nordfjella sone 1.

Statusoversikt: villrein testet for skrantesjuke under jakta
Kart over Nordfjella. Rosa farge er sone 1 og grå farge er sone 2. Kart: Norge digitalt, Miljødirektoratet og Veterinærinstituttet.

Tabellen viser antall prøver registrert per 07.09.2017.

VillreinområdeAntall prøver hvor jegere har registrert informasjonAntall prøver vi antar kommer fra området*Total antall prøver
Blefjell202
Fjellheimen131023
Forollhogna70 82152
Førdefjella145
Hardangervidda205265470
Knutshø13334
Nordfjella 32272394
Norefjell - Reinsjøfjell138295
Reinheimen-Breheimen101
Rondane24446
Setesdal Ryfylke235
Snøhetta235
Sunnfjord2810
Svartbotnen022
Sølnkletten022
*Ingen av disse prøvene er registrert i Sett og skutt. Hvilket område prøven kommer fra er derfor antatt basert på hvor hvilken villreinnemnd merkelappen er sendt til.

 

Oversikt over totalt antall hjortedyr testet for skrantesjuke finnes på Veterinærinstituttet sine nettsider.

Registrer prøven på Sett og skutt og merk den riktig

For å at jeger skal kunne finne svar på prøven i Hjorteviltregisteret, må jeger registrere det felte dyret på settogskutt.no. Dette er også viktig for at jeger skal kunne kontaktes i tilfelle positiv prøve. Når jeger registrerer dyret på Sett og skutt, sendes det informasjon om både jeger og dyr automatisk til Hjorteviltregisteret og til Veterinærinstituttet. Videre er det viktig å merke prøven riktig for å kunne koble riktig dyr til riktig prøveresultat. Veterinærinstituttet har fått inn en god del prøver uten eller med mangelfull merking, og hvor data ikke er registrert på Sett og skutt. Det fører til usikre resultater, og gir svakere data fra overvåkingsarbeidet.

Det jobbes med å tilrettelegge Hjorteviltregisteret sin oversikt over CWD-prøver slik at prøver som jegere har registrert via Sett og skutt også blir inkludert i denne statistikken. Dette vil gi bedre oversikt over kartleggingen i Norge.

Har du levert skrantesjukeprøve, søk opp svaret på prøven med Hjorteviltregisteret sin søkefunksjon. Trenger du hjelp til å registrere prøven på Sett og skutt, kontakt Naturdata på support@naturdata.no  eller telefon 74 33 53 10.