Hopp til innhold

Villrein i Nordfjella

Informasjon om dyrene i fjellet og veiledning om jakt 2017

Oppsynssentralen er bemannet fra  10. august.

Oppsynssentralen mobil: 901 50 586

Epost: oppsynsentralen@gmail.com

Nordfjella villreinområde

På villrein.no finner du mer informajon om Nordfjella villreiområde og villreinjakta 2017.

Regelverk

Mer informasjon om gjeldende regelverk og regelverk under utvikling på Mattilsynets nettsider

Jakttid 2017

Jakttiden på villrein i sone 1 er utvidet og gjelder i perioden 10. august til 31. oktober.

Det er nattefredning i hele Nordfjella fra kl 19 – 07.

Informasjon til deg som ferdes i Nordfjella:

Åpne informasjonsplakaten i eget vindu.

Saneringsplan for uttak av villreinbestanden i Nordfjella

Nordfjella villreinområde er delt i to soner, og det er de omtrent 2000 dyrene i den nordlige sonen (sone 1) som skal fjernes. Mattilsynet og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet laget en saneringsplan for uttak av villreinbestanden i sone 1.

Informasjon til villreinjegere i Nordfjella

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017, følge forholdsregler myndighetene har utarbeidet.

I dette faktaarket finner du informasjon om hva du må gjøre.