Hopp til innhold

Elg Hjort

Slik fører du sett elg og sett hjort

Slik fører du sett elg og sett hjort
Statistikk fra sett elg og sett hjort er godt verktøy til å vurdere utviklingen i bestandene.

At jegerne fører sett elg og sett hjort under jakten er av stor betydning for hjorteviltforvaltningen i Norge. De fleste elgjegere har gjort dette siden midten av 1980-tallet. De siste årene har også stadig flere jaktlag med hjortejegere bidratt med rapportering fra sine observasjoner i skog og fjell.

Men som jeger har du kanskje av og til vært i tvil om hvordan du skal telle antall elg eller hjort mens du er i skogen, eller i kanten av innmarken?

Registrer elektronisk på settogskutt.no

Hva med dobbeltobservasjoner?

Kanskje har flere jegere på jaktlaget sett samme elgen: Skal den da føres som én elg eller flere elger? Og hva hvis du har observert samme hjortebukken med det lett gjenkjennelige geviret flere dager på rad? Hvor mange «sette hjorter» skal den da telle som?

Hjorteviltportalen har i samarbeid med Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) laget en utvidet sjekkliste som du kan bruke når jaktdagen er over og jaktlaget skal oppsummere dagens observasjoner.

– Meningen er å gi noen føringer for hvordan sett elg og sett hjort skal registreres, slik at praksisen kan bli så lik som mulig fra jaktfelt til jaktfelt, sier rådgiver i Miljødirektoratet, Kari Bjørneraas.

Sett elg og sett hjort-skjema finner du her (nederst på siden)

Slik skal du telle og føre skjema:

  • Alle direkte observasjoner av dyr skal føres. Unntak: sees samme dyret/dyrene av en eller flere jegere med sikkerhet flere ganger i løpet av samme jaktdag, skal elgen/hjorten føres kun én gang. Er man usikker på om det er samme dyret/dyrene, føres flere observasjoner.
  • Sees samme dyret med sikkerhet på forskjellige dager, skal elgen/hjorten føres hver dag.
  • Kun dyr som observeres under selve jaktutøvelsen skal registreres. (Dyr som sees fra bilen på vei til jakten føres ikke.)
  • Sett hjort på innmark skal føres på egen linje som en egen jaktøkt.
  • Dyr som felles skal registreres som sette dyr.
  • Antall timer som jaktlaget faktisk brukte til observasjon skal føres. (Eksempel: Dersom et jaktlag på 4 jegere har jaktet i 6 timer en dag, skal det for denne dagen føres 4 jegere med gevær og 6 timer jaktet.)
  • For jaktdager uten observasjoner av dyr er det viktig at antall jegere og antall timer likevel føres på skjemaet, (og 0 observerte dyr).
  • Personer med gevær, samt hundefører (også om vedkommende går uten gevær) skal normalt føres som jeger.
  • Når man jakter både elg og hjort føres både sett elg- og sett hjort-skjema.

Hva med uklare situasjoner?

Erfaring har vist at man i det virkelige jaktlivet kan komme ut for situasjoner hvor retningslinjene ikke gir en klar føring for hvordan man bør telle. Dette kan du også komme til å oppleve. Bjørneraas understreker at dette ikke behøver å være et problem:

– Det viktige er å forsøke så godt man kan å bruke en konsekvent tellemetode fra år til år. Et av hovedpoengene med statistikk fra sett elg og sett hjort er å kunne sammenligne tall over mange år. Om tellemetoden er den samme, blir utviklingen i tallene ganske korrekte over tid, sier Bjørneraas.

Evaluerer verktøyet nå

Hun forteller at NINA i disse dager gjennomfører en evaluering av sett elg og sett hjort-verktøyet.

– Det kan være at ytterligere forslag til retningslinjer kommer ut av dette arbeidet, sier Bjørneraas.

Lurer du på noe om føring av sett elg og sett hjort? Still spørsmål til Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet i kommentarfeltet under: