Hopp til innhold

skrantesjuke

Skrantesyke – en kunnskapsoversikt

Skrantesyke er en svært alvorlig dyresykdom som krever drastiske tiltak for å holdes under kontroll, og om mulig også utryddes. Ny rapport sammenfatter den kunnskapen vi har om sykdommen per i dag.

Skrantesyke – en kunnskapsoversikt
Foto: Runar Bjøberg

Rapporten er utarbeidet for å gi god og lett tilgjengelig informasjon om skrantesyke (Chronic Wasting Disease) på norsk. Sammendraget bygger i hovedsak på rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM Report 2017:9) for fase II fra mars 2017.

Forfatteren, Professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo, var også deltaker i ekspertgruppen som sto bak rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Last ned rapporten på Miljødirektoratets nettsider