Hopp til innhold

Informasjon om jakt og skrantesjuke

Kartleggingsområder 2017

Jegere i Nordfjellaregionen og Selburegionen skal teste hjortevilt for skrantesjuke under jakta 2017. På NINAs nettsider finner du informasjon om innsamlingen i din kommune, oversikten oppdateres fortløpende. 

Nordfjella

For å hindre smitte av skrantesjuke må alle som jakter villrein i Nordfjella villreinområde i 2017 følge forholdsregler myndighetene har utarbeidet.

I dette faktaarket finner du mer informasjon om hva du må gjøre.

Jakt og prøveinnsamling

I denne presentasjonen finner du informasjon om:

  • Kartleggingsområder for jakt 2017
  • Hva som skal samles i de ulike områdene
  • Hvordan man tar hjerneprøve
  • Innlevering, oppbevaring og forsendelse av prøver
  • Merking av prøver
  • Registrering av prøver på settogskutt.no
  • Slik finner du svar på prøvene i hjorteviltregisteret.no

Slik tar du hjerneprøve

I noen av overvåkingsområdene skal jegeren selv ta hjerneprøver som skal sendes til Veterinærinstituttet i utdelt forhåndsfrankert konvolutt. Denne videoen demonstrerer hvordan du tar ut hjerneprøven fra hjortevilt.


Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse ved Veterinærinstituttet, viser hvordan du tar ut hjerneprøve på villrein (kort versjon).


Prøvetaking chronic wasting disease (CWD) med Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse ved Veterinærinstituttet (lang versjon).

 

Slik tar du ut lymfeknute

Det oppfordres til å sende inn prøve av lymfeknuter i tillegg til hjerneprøve.

Kjell Handeland viser hvordan ta ut lymfeknuter fra villrein.