Hopp til innhold

Rådyr Vilt og trafikk

Rekordmange rådyr drept i trafikken

I jaktåret 2016/17 måtte nesten 5 100 rådyr bøte med livet i trafikken. Det er om lag 800 flere enn året før, og det høyeste antallet som noen gang er registrert, melder Statistisk sentralbyrå.

Rekordmange rådyr drept i trafikken
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Nye tall fra SSBs statistikk Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt viser at  10 800 hjortevilt ble registrert omkommet eller drept utenom jakta i løpet av jaktåret 2016/2017 ble. Det er en økning på 21 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var den viktigste dødsårsaken, melder SSB på sine nettsider.

Rådyr spesielt utsatt for påkjørsler

Statistikken viser at 6 700 hjortevilt ble drept av bil, over 5000 av disse var rådyr. Og i følge SSB er rådyr var det Hedmark og Østfold som hadde flest rådyrpåkjørsler.

Christer Rolandsen, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), mener de høye tallene blant annet henger sammen med rådyrets utbredelse.

– I forhold til bestandsstørrelsen dør det en større prosentandel rådyr i trafikken enn elg og hjort. Dette kan ha flere årsaker, men en av de viktigste er nok at vi finner de tetteste rådyrbestandene i folkerike områder av landet slik som i kommunene rundt Oslofjorden. Her lever de både i skogen og jordbrukslandskapet i områder med høy tetthet av veger og biler, og blir derfor ofte påkjørt.

– Hvis vi ser på antall påkjørsler av rådyr de siste 20 årene har det vært en generell økning som i stor grad avspeiler en økning i rådyrbestanden. I hvor stor grad det siste årets markante økning skyldes økning i bestand eller andre forhold er vanskelig å svare på uten nærmere undersøkelser, sier Rolandsen.

Les mer om hjortevilt og trafikk på Hjorteviltportalen

Lynnedslag tok livet av mange villrein

Lynnedslaget som rammet en hel villreinflokk i fjor gjorde et stort utslag på statistikken for villrein.

I 2016/17 ble i overkant 400 villrein drept av andre årsaker. Om lag 350 av disse omkom i lynnedslaget i Telemark.